3 Februar, 2023 | Petak

Kosovski fond za energetsku efikasnost podržava javne i rezidencijalne institucije energetski efikasnim merama

U stalnim naporima da se postignu ciljevi efikasne energije, tačnije smanjenje potrošnje i troškova energije, kao i smanjenje zagađenja životne sredine, Vlada Kosova, uz sufinansiranje sa Evropskom unijom na Kosovu i Svetskom bankom, 2019. Osnovali su Kosovski fond za energetsku efikasnost (KFEE). Od tada, od KFEE više od 32.000 građana Kosova ima koristi od efikasnih energetskih mera instaliranih u javnim institucijama širom 22 opštine na Kosovu.

Da bismo razumeli više o aktivnostima fonda, razgovarali smo sa Ahmetom Ismailjom, generalnim direktorom i članom odbora Kosovskog fonda za energetsku efikasnost (KFEE).

Ahmet Ismailji – Upravni direktor i član odbora Kosovskog fonda za energetsku efikasnost (KFEE).

EH: Možete li nam reći nešto više o Kosovskom fondu za energetsku efikasnost (KFEE)?

AI: KFEE kao nezavisna, samostalna i održiva celina osnovana je Zakonom o energetskoj efikasnosti (br. 06/L-079), 2019. godine, sa ciljem postizanja ciljeva Kosova u oblasti energetske efikasnosti (EE), promovisanja, podrške i sprovođenje mera EE. KFEE privlači i upravlja sredstvima sa ciljem ulaganja u projekte na održiv način, služeći kao primarna finansijska institucija za mere EE na Kosovu.

KFEE je osnovan uz podršku Evropske unije (EU), Svetske banke (SB) i Vlade Kosova (VK), kao zajednički napor da se konsoliduje sektor sa višestrukim pozitivnim efektima. Istovremeno, ove institucije (EU, Svjetska banka i VK) su i glavni donatori i finansijeri KFEE-a. Dok je donacija EU i finansiranje koncesionim kreditima Svetske banke realizovana međunarodnim sporazumima koje je ratifikovala Skupština Kosova, finansiranje od strane Vlade Kosova je realizovano kroz godišnji Zakon o izdvajanjima iz budžeta od strane Ministarstva privrede.

EH: KFEE je 2021. godine raspisao dva poziva opštinama za dostavljanje predloga projekata za implementaciju mera energetske efikasnosti. Možete li nam reći više o tome?

AI: U okviru svojih projekata, KFEE je kroz konkursni proces odabrao 90 projekata, od kojih je 70 prvobitno ugovoreno, od kojih je više od polovine već završeno, a ostatak se očekuje do druge polovine ove godine.

Korisnik: Škola „Šaban Šalja“ Podujevo – smanjenje potrošnje energije za 74% ili 290 MVh godišnje nakon sprovođenja efikasnih energetskih mera

Kriterijumi za izbor su zasnovani na metodologiji definisanoj međunarodnim ugovorom, s tim da je glavni kriterijum za dobijanje koristi od ove investicije da objekat bude u vlasništvu opštine i da je izvodljiv na osnovu revizije. Ukupno 22 opštine Republike Kosova su deo ovog projekta, dok je broj direktnih korisnika ovih investicija 32 hiljade građana svih nacionalnosti koje žive na Kosovu.

EH: Koje energetski efikasne mere su ugrađene i koje će biti ugrađene u odabranim opštinskim projektima?

AI: KFEE u odabranim opštinskim projektima ima za cilj poboljšanje energetskih performansi zgrada kroz puna ulaganja u spoljni omotač javnih zgrada (toplotna izolacija spoljnih zidova, toplotna izolacija krova kao i ugradnja efikasnih prozora), promenu sistema grejanja sa neefikasan sistem grejanja na biomasu (pelet) ili toplotne pumpe, efikasna LED rasveta i solarni paneli kao i druge mere u zavisnosti od rezultata energetskog pregleda i dogovora sa korisnicima.


Smanjenje troškova energije za 70% ili 468 MVh godišnje, nakon investicije od 105.000 evra u Gimnaziju „Hamez Jašari“ u Srbici

EH: Koliko je institucija do sada imalo koristi od instaliranih efikasnih energetskih mera i kakvi su konkretni rezultati?

AI: Ugovorena ukupna investicija (realizovana i u toku) je 10 miliona evra, uz očekivane uštede energije od 18 GVh godišnje ili oko 64% ​​ukupne potrošnje, pri čemu uštede variraju od 25%-70% u zavisnosti od projekta. Time KFEE direktno doprinosi postizanju ciljeva energetske strategije, kvalitetu zatvorenog okruženja, donoseći pozitivne efekte na životnu sredinu i društvo uopšte.

EH: Koje su buduće aktivnosti KFEE-a?

AI: KFEE je završio procedure nabavke i u februaru ove godine očekuje se da počne implementaciju ugovora za mere energetske efikasnosti za 20 novih projekata u 6 opština korisnica za paket 3 (paket 2023.), koji takođe finansiraju EU, Svjetska banka i KVK , kao sufinansiranje. Tenderske procedure su uspešno završene, kao i ugovori za energetske usluge sa opštinama korisnicama. Time je ukupan broj završenih ili u procesu završetka projekata dostigao 90, čiji se završetak očekuje do kraja ove godine.

Smanjenje potrošnje energije za 60% nakon ulaganja od 46.000 evra u objekat Doma zdravlja u selu Stara kolonija, u Novom Brdu

Ono što izdvaja ovu godinu, koja će ujedno biti i najizazovnija, jeste to što će KFEE po prvi put započeti implementaciju projekata u stambenom sektoru, u okviru mera za hitne reakcije koje je obezbedila Evropska komisija (IPA) sa pomoć od 75 miliona evra za Kosovo, od čega će 20 miliona evra biti prebačeno na KFEE prema Akcionom planu. Ovo je ujedno i najveća investicija u ovom sektoru, sa ciljem da se interveniše u stambenom sektoru sa fokusom na ugrožene grupe i potrošače iu energetskom siromaštvu, da se interveniše u javnim objektima kolektivnog stanovanja (socijalno stanovanje ili slično) kao i individualnim kućama širom Kosova. Neophodni pozivi i procesi biće sprovedeni u narednim mesecima, uz uključenost u konsultacije kako bi se pronašla najbolja kombinacija kriterijuma i uslova koja nudi optimalne i efikasne rezultate, uz neophodnu i uporno ciljanu transparentnost.

EH: Nešto za kraj?

AI: Važno je napomenuti da je KFEE takođe imao koristi od tehničke pomoći i međunarodnog iskustva stručnjaka i konsultanata SB, koji takođe u ime EU pomaže i prati realizaciju naših projekata.

Nesumnjivo je da je EU odigrala centralnu ulogu u uspostavljanju, finansiranju i punoj funkcionalnosti KFEE, kroz kontinuiranu podršku, na čemu, u ime upravnih tela i osoblja, izražavam iskrenu zahvalnost.

Konkretno, najnoviji paket za odgovor na energetsku krizu, obezbeđen kao grant od strane Vlade kroz IPA, za pokretanje mera u stambenom sektoru, označava najkulminantniji trenutak saradnje, ali i najefikasniji u ovom sektoru, u najpogodnije vreme.

Ova podrška i ova godina će nesumnjivo biti zabeležena kao važan momenat za KFEE, ka prelasku na rezidencijalni sektor, omogućavajući punu implementaciju zakonskog mandata, izgradnju neophodnih kapaciteta i održive šeme finansiranja, ovaj proces je u toku, što je takođe podržano od strane IPZB-a sa tehničkom ekspertizom, čiji model se očekuje da bude završen ove godine, i implementacija mera sa pokretnom šemom u stambenom sektoru za 2024. godinu.

Za ovo i projekte u energetskom sektoru nastaviće se produbljivati partnerstvo i bliska saradnja sa EU, uključujući zajedničke obrazovne i stimulativne kampanje ka čistoj i efikasnoj energiji.