4 Novembar, 2020 | Sreda

Lend Mustafa: Kršenje prava LGBTI zajednice mora prestati

Ovogodišnja Parada ponosa organizovana je u formi kao nikada do sada zbog situacije koju je stvorio COVID-19. U veoma teškim uslovima nastavili smo tradiciju da budemo vidljivi izražavajući svoje snažne zahteve za pravima LGBTI osoba na Kosovu. Ovogodišnji slogan pokazao je insistiranje na jednakosti u braku, što je zagarantovano ustavom. Ova parada je prenela snažnu poruku LGBTI+ osobama i građanima Kosova. Kroz ovu paradu i preko ovog zahteva dali smo reč da ćemo biti posvećeni pokretu ka jednakosti i pokazali smo da i dalje nećemo biti zadovoljni sa pola pravde, pola zakona i pola posvećenosti relevantnih institucija.

Da, želim! je bio zahtev o okviru ove paradu, kao potreba da se predlog prihvati, kao zahtev za ravnopravnost i kao insistiranje na pravu koje nam pripada ustavom.
Iako ove godine nismo imali Nedelje ponosa i Mesec ponosa kao svake druge godine, jedan dan parade bio je dovoljan za naš zahtev koji su podržale ambasada, opština Priština, razni donatori, organizacije civilnog društva a manifestovale ga LGBTI+ osobe na Kosovu.

Nećemo više tolerisati da budemo sekundarna ili trećerazredna opcija od strane institucija, pojedinaca na vlasti i u stolicama za donošenje odluka kao i od strane poslanika. Kršenje naših prava kao zajednice mora prestati i nijedan od naših izazova ne bi trebalo ostaviti po strani davanjem prioriteta drugim pitanjima kada je moguće paralelno ih rešavati. Mi, kao državljani Republike Kosovo, imamo ustavom zagarantovana prava i ta prava nam pripadaju odmah, bez potrebe da se čeka, odlaže ili improvizuje. Učestvovanje na paradi je oblik podrške, ali nikada nije dovoljan – posebno ljudima na visokim položajima koji imaju priliku da naprave razliku, a ne da misle da ćemo biti zaslepljeni entuzijazmom Parade. Vreme je da shvatimo da igranje iste karte svake godine ne funkcioniše jako dugo i doći će vreme kada će oni morati da počnu donositi odluke u našu korist. Podrška je uvek više nego dobrodošla od svake osobe, ali ćutanje u trenucima nepravde jednako je štetno kao i homofobija i transfobija.

Prava LGBTI+ osoba su prioritet i trebalo bi da se počnu smatrati takvima, a naše vrednosti kao državljana Republike Kosovo nikada ne bi smele biti dovedene u pitanje i potcenjivane.

Nedelja ponosa i dalje ostaje nedelja u kojoj se bavimo svim socijalnim problemima koji nas sprečavaju da ravnopravno živimo na Kosovu, a ako ne postoje mogućnosti za organizovanje Nedelje ponosa, za nas je dovoljan samo jedan dan, parada u vidu šetnje ili automobilima, kako bi bili vidljivi. A kada ne bude bilo problema koje treba rešavati onda ćemo svake godine slaviti samo pobede.

Lend Mustafa, aktivista