14 Novembar, 2018 | Sreda

Master predavanje: Upravljanje otpadom na severu Kosova

Juče je u Informativno-kulturnom centru Evropske unije u Severnoj Mitrovici organizovano master predavanje o upravljanju otpadom u severnim opštinama na Kosovu.

46294171_2110465032351549_8941315092075511808_n

Jovana Jakovljević, stručnjakinja Instituta za teritorijalni ekonomski razvoj, pokrila je različite faktore koji doprinose hijerarhiji upravljanja otpadom i utiču na tretman otpada u područjima sa privredama u razvoju, a koje često se suočavaju sa preopterećenim uslugama sakupljanja otpada i neadekvatnim upravljanjem deponijama. U svom predavanju, Jakovljevićeva je naglasila glavne oblasti zabrinutosti, kao što su nedostatak svesti građana, stare deponije ili nepostojanje deponija, nizak nivo sakupljanja otpada, nedostatak resursa za klasifikaciju, recikliranje i transfer otpada, staru opremu i neadekvatnu naplatu taksi.

46302964_567879186995041_8109802371233611776_n

46218652_520820058329373_7086616740418813952_n

Događaj je podstakao veliko interesovanje javnosti za učešće što je dovelo do plodne diskusije. Master predavanje je organizovano kao deo tekuće kampanje o životnoj sredini #GiveGreenAChance, koju podržava Kancelarija Evropske unije na Kosovu.