11 Decembar, 2020 | Petak

Međunarodni Dan Ljudskih Prava – obeležen kampanjom protiv diskriminacije

Deseti decembar ili Međunarodni dan ljudskih prava obeležen je različitim aktivnostima. U kratkom video snimku o podizanju svesti protiv diskriminacije, aktivisti za ljudska prava, zajedno sa ambasadorom Sunjogom, poslali su poruke nade, prihvatanja i suživota.

U međuvremenu, održana je onlajn panel diskusija o ljudskim pravima sa Ombudsmanom Kosova, predsednikom Vrhovnog suda Kosova i direktorom Kancelarije za dobro upravljanje iz Kancelarije premijera. Panelom je moderirala Marija Berišaj-Suljejmani, službenica za politička pitanja / ljudska prava u Kancelariji EU / Specijalni predstavnik Evropske Unije.