31 Mart, 2017 | Petak

Mi Kosovci smo frankofonci i Evropljani!

Piše Kaltrina IBISHI

Generalna sekretarka Udruženja profesora francuskog jezika na Kosovu

Kaltrina-IBISHI

Kosovo, kao i cela frankofona porodica država, deo Međunarodne organizacije frankofonije – OIF, je obeležilo Frankofono proleće uz niz aktivnosti. Organizatori, Ambasada Francuske na Kosovu, ambasade i diplomatska predstavništva Švajcarske, Luksemburga, Belgije, Češke Republike, Kanade, zemalja članica OIF-a, Francuska alijansa u Prištini, zajedno sa Ministarstvom spoljnih poslova Kosova i njihovim odličnim frankofoncima itd, su predložili nešto izvanredno za veoma kratko vreme. Veliki broj aktivnosti, ne samo u Prištini, nego i u drugim gradovima u zemlji, u školama, na fakultetima, ali i u medijima, u muzičkim klubovima, restoranima itd, je pružio ukus Francuske, frankofone kulture širom Kosova. Francuski ambasador na Kosovu, njegova ekselencija, g. Didier Chabert, u tradiciji izuzetnih ambasadora ove velike zemlje, je učestvovao na većini aktivnosti, stupajući u kontakt na ovaj način sa mnogim ljudima raznih profila. Na sastanku u Informativno-kulturnom centru Evropske unije u Prištini – EUICC, zajedno sa predsednicom Udruženja profesora francuskog jezika, prof. dr Nerimane Kamberi, je naglasila da „274 frankofonaca na 5 kontinenata proslavlja različitost frankofonije kroz konkurse reči, filmske festivale, književna okupljanja, gastronomiju, umetničke izložbe itd“.

Kosovo se je na ovaj način, tokom ove dve nedelje, pridružilo jednoj od najvećih jezičkih i kulturnih zajednica na svetu i u EU, frankofonoj zajednici. Mediji su ojačali poruku navedenih aktivnosti, poruku suživota u različitostima prenoseći je u sve kosovske domove. Na jednoj od tih aktivnosti prof. dr Murat Bejta je rekao nešto na francuskom šta Ambasador Chabert sigurno neće zaboraviti, kao znak predanosti Kosova za Francusku: le français est la langue la plus riche, la plus logique, la plus mathématique: (francuski je najbogatiji jezik, najlogičniji jezik, jezik sa matematikom).

Sve ovo je izvanredno: kratak spoj Francuske i Evrope ujedinjene sa Kosovom. Kratak spoj je izraz iz fizike: kada veliki napon elektriciteta prođe kroz kontakt dve žice koje se približe na kratak trenutak. Ovaj kulturan kratki spoj sigurno neće ostati samo na Nedeljama frankofonije 2017, nego će se prostreti tokom cele godine, celo vreme.

Aktivnosti ovog Proleća, koje dolazi svake godine su bile od velikog značaja iz nekoliko razloga. Danas francuski jezik uči na hiljade učenika širom Kosova. Francuski je učilo na desetine hiljada drugih tokom istorije kosovskog obrazovanja. Mnogi govore francuski i mnogi će govoriti na teritoriji Kosova. Ovo ne bi bilo moguće bez Katedre francuskog jezika na Univerzitetu u Prištini, polazeći od njenog prvog šefa, koji ju je vodio s puno zrelosti godinama, prof. dr Halita Halimija, koji je doktorirao književnost na Univerzitetu u Parizu – Sorboni. Ova katedra pod njegovom upravom, isto kao ognjište svetlosti je svetlelo nad generacijama nastavnika i preko njih nad celim Kosovom. Udruženje profesora francuskog jezika na Kosovu UPFJK/APFK, potičući iz ove katedre, radi na povećanju zahteva za učenje francuskog jezika, kao i na širenju francuskog jezika na Kosovu. Univerzitet u Prištini je prošle godine postao član Akademije univerziteta frankofonije, dodeljujući nekoliko stipendija za kosovske studente uz podršku Vlade Francuske. Ovo učlanjenje UP-a otvara nove mogućnosti za međunarodnu saradnju, a posebno sa frankofonim akademskim svetom. Ovaj svet se svakako prostire unutar Evropske unije, ali i šire gde god se govori francuski.

Kosovo, svakim danom sve više deo OIF-a, je ovim raspoređivanjem pokazalo da je deo Evrope, čiji deo teži da postane. Evropska agenda Kosova je uveliko olakšana našim učlanjenjem u veliki svet frankofone kulture.

Sledeća Proleća frankofonije će povećati broj onih Kosovaca koji će se povezati sa Francuskom, sa svetom frankofonije, sa evropskom kulturom i sa porodicom evropskih država.