29 Juni, 2021 | Utorak

Mlada aktivistkinja meseca: Amina Kaja

Amina Kaja je 19-godišnja studentkinja opšte medicine, koja sanja da postane hirurg i putuje oko sveta da pomogne ljudima u nevolji.

Iako je angažovana na različitim projektima, ona sebe još ne smatra aktivistkinjom, ali se nada da će u bliskoj budućnosti imati aktivniji glas za teme koje smatra važnim.

Volonterske aktivnosti započela je u ranom dobu i do danas one čine 500 sati njenog vremena. Dok je bila učenica osnovne škole, Aminino interesovanje za umetnost je raslo; posebno u pisanju, glumi, poeziji i pevanju. Poezija ostaje njeno omiljeno sredstvo za komunikaciju, posebno poezija izgovorenih reči, jer joj omogućava da se bori protiv nepravde, nejednakosti, za ženska prava, politiku i druge društvene teme.

Amina se oseća veoma ponosno što je deo mnogih grupa koje pokreću promene u društvu. Kao predsednica prvog Savetodavnog odbora za mlade, Amina je zajedno sa drugim aktivistima pomogla više od 400 mladih iz zajednica i seoskih mesta, povećavajući njihove kapacitete i osnovne veštine. Takođe, kao direktorka prvog srednjoškolskog karijernog kluba, uspela je da suorganizuje različite aktivnosti za učenike, obučavajući ih i podučavajući ih za njihove buduće profesije, kao i da ih informiše o mogućnostima koje imaju na Kosovu. Mentorstvo je aktivnost u kojoj Amina uživa, jer joj omogućava da uči od svojih vršnjaka, a istovremeno sa njima deli svoje znanje i iskustvo.

Amina je jedan mladih evropskih ambasadora i predstavlja Kosovo. Zbog pandemije morali su da nastave svoje aktivnosti na mreži. Međutim, pošto se situacija sa pandemijom poboljšava, mladi evropski ambasadori spremni su da započnu sa nekim sjajnim projektima za kosovsku omladinu, zbog čega se ona oseća veoma uzbuđeno.