28 Juli, 2021 | Sreda

Mlada aktivistkinja meseca – Egzona Bedžeti

Egzona Bedžeti, diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini a nedavno je i magistrirala. Tokom studija, Egzona je uvek aktivno učestvovala u različitim volonterskim aktivnostima i programima, sa ciljem da mladima i njenim vršnjacima podeli stečeno znanje i iskustvo.

Neka od najjedinstvenijih iskustava kojih se Egzona seća su stažiranje na Univerzitetu James Madison u Firenzci, Italiji, kao i deo volonterskog rada u okviru Evropskog programa volonterskih usluga u Udruženju za interkulturalni dijalog mladih u Kairu, Egipat. Budući da se njen interes oslanja na neformalno obrazovanje, bila je i deo brojnih projekata za mlade, u okviru programa Erasmus +.   

Odluka koja je imala veliki uticaj na njenu karijeru bila je da se angažuje kao istraživač u Resursnom centru za tranzicionu pravdu na Pravnom fakultetu, jer joj je ta odluka omogućila da se konačno usredsredi na oblast ljudskih prava i izgradnju mira. Budući da je dve godine bila u deo Centra, imala je priliku da učestvuje u različitim projektima, a jedan od njenih omiljenih projekata bio je „Razgovori uz ručak sa studentima“, gde su zajedno sa studentima razgovarali o temama koje su povezane sa izgradnjom mira i ulogom obrazovanja na mir.

Egzona je od 2018. godine deo organizacije Mladi advokati Kosova, gde je počela kao volonter, a kasnije i kao asistent na različitim projektima koji se odnose na ljudska prava. Poslednji projekat na kojem je bila angažovana odnosio se na govor mržnje, upravo na edukaciju mladih protiv ove negativne pojave.

Egzona je 2020. bila deo Međunarodnog među-univerzitetskog programa predavanja, koji je držao Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove (IRMCT). Program je imao za cilj podizanje svesti i znanja među zajednicama pogođenim sukobima koji su se dogodili u bivšoj Jugoslaviji tokom 90-ih. Nakon programa, sprovela je istraživanje koje je objavljeno i izabrana je da pohađa stažiranje na IRMCT-u.

Prošle godine, Egzona je izabrana za mladog evropskog ambasadora (IEA), gde je predstavljala omladinu Kosova kroz različite aktivnosti u regionu i Evropi. Kao mladi evropski ambasador, Egzona je fokusirana na promociju evropskih vrednosti i mogućnosti koje Evropska unija nudi kroz različite programe.

Poruka Egzone mladima je: „Verujmo u svoje snove i potrudimo se da ih ostvarimo.“