15 Mart, 2021 | Ponedeljak

Mladi aktivista meseca – Suhelj Ahmeti

Suhelj Ahmeti je 25-godišnji student iz Prištine, koji trenutno pohađa master studije iz oblasti javne politike i upravljanja.  Od ranih godina, Suhelja su privlačili aktivizam i rad u zajednici, pošto je smatrao da su Kosovu i njegovoj omladini potrebne pozitivne promene sa društveno političkog i ekološkog apsekta, da bi ostvario svoj potencijal.

Pošto je strastven oko nauke i astronomije, a pošto je primetio da Kosovo zaostaje u astronomiji, zajedno sa svojim prijateljima osnovao je Amaterski klub astronomije Kosova. Sa ciljem da razviju astronomiju na Kosovu uspeli su da dobiju opremu u vidu donacija od međunarodnih astronoma, svemirskih agencija i NASA.

Ta oprema je upotrebljena za posmatranje kosmosa i svemira, za organizaciju seminara, obuka, poseta i predavanja u školama, kao i za predstavljanje Kosova u svetu, gde su uspeli da postanu predstavnici ili nacionalni koordinatori mnogih međunarodnih udruženja za astronomiju i institucija, među kojima su: Astronomi bez granina, Explore Scientific, Sterren Schitteren Voor Iedereen (SSVI) i drugi.  

Njihova grupa je osvojila prvo mesto na radionici Podium, delu Omladinske skupštine UN na Kosovu, koja je organizovana u saradnji sa UYT-em, PEN-om, UNMIK-om i Unicefom. Projekat Pod jednim nebom ima za ciljeve da se razbiju međuetničke barijere, omogući društvena inkluzija na stotine mladih iz različitih zajednica na Kosovu, organizovanjem informativnih skupova u oblasti astronomije i opažanjem čudesa univerzuma kroz dostupne teleskope.

Pored nauke i astronomije, Suhelj je angažovan u različitim programima obuke i seminarima, koji su mu pomogli da se usavrši i na ličnom i na stručnom nivou. Kao alumnista OEBS-a (omladinsko odeljenje), promovisan je za učešće u procesima donošenja odluka i kreiranja politike, kroz participativni pristup, na osnovu načela učenja i sa ciljem da se opreme mladi sa prenosivim veštinama i znanjem. Suhelj je učestvovao i u Programu liderstva kao učesnik i koordinator projekta. To iskustvo mu je pomoglo da shvati emocionalnu inteligenciju i liderstvo.

Radi promovisanja prirodnih lepota Kosova i zalaganja za čistiju životnu sredinu, zajedno sa nekim od kolega uspostavio je biciklističku grupu Kosova Bike, čiji je cilj da se građanima podigne svest o korišćenju bicikala za grupni, rekreativni i zdravi sport. Takođe, aktivno su se zalagali za povećanje bezbednosti u saobraćaju, za izgradnju biciklističkih staza, u čemu su i uspeli, pošto su lokalne i centralne institucije čule glas biciklista.

Suhelj je imao čast i zadovoljstvo da ga izaberu za jednog od „mladih evropskih ambasadora“ i da predstavlja glas mladih sa Kosova u Evropskoj uniji.  Mladi evropski ambasadori promovišu vrednosti i prilike EU, i otvoreni su za sveže i nove ideje za razvoj talenata i inspirisanje promena u zajednicama mladih evropskih ambasadora, sve preko zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije.  

Na kraju, Suhelja poruka za mlade glasi: „Putovanje od stotinu svetlosnih godina, počinje sa jednim korakom. Budi promena kakvu želite da vidite u svetu.“