18 децембра, 2020 | петак

Mladi Evropski Ambasadori razgovaraju sa Ambasadorom Sunjog

Ambasador Szuniog i Mladi Evropski Ambasadori imali su konstruktivnu debatu sa fokusom na teme kao što su prosperitet mladih i omladinske politike na Kosovu i u regionu.

U međuvremenu, u drugom delu diskusije u sesija pitanja i odgovora, Ambasador Sunjog je odgovarao na pitanja Mladih Evropskih Ambasadora.