8 Juni, 2015 | Ponedeljak

Informativno-kulturni centar EU obeležava Svetski dan životne sredine

Informativno-kulturni centar EU pokreće novu kampanju o životnoj sredini i zdravlju obeležavajući Svetski dan životne sredine 5. juna svake godine. Povodom obeležavanja ovog dana Informativno-kulturni centar EU je pozvao osnovnu školu „Heroji Drenice“ u Staro Čitakovo kako bi predstavili svojim vršnjacima iz Zelene škole u Prištini video materijal o stanju životne sredine u njihovoj blizini što ima za cilj povećanje svesti o zaštiti životne sredine na lokalnom nivou. Video je prikazao reku Drenicu i u kakvom je degradiranom stanju zbog visokog nivoa zagađenja izazvanog slabim upravljanjem otpadom i Feroniklom, najvećom fabrikom u regionu Drenice što takođe utiče na floru i faunu oko reke.

Nakon prezentacije, kosovski ekolog Labinot Salihu je đacima govorio o opasnostima zagađene životne sredine i efektima njene degradacije za društvo, naročito najmlađe.
„Zagađenje neće biti zaustavljeno ako sami građani ne preduzmu akcije na njegovom zaustavljanju“, rekao je Salihu. Naš gost ekolog je razmenio mišljenja sa đacima škole „Heroja Drenice“ iz Starog Čitakova i Zelene škole u Prištini o pitanjima koja se njih tiču u vezi sa životnom sredinom i merama njene zaštite. On je takođe naglasio značaj građanskog aktivizma u oblasti ali bez zanemarivanja institucionalnih mehanizama odgovornih na opštinskom nivou.

Ekolog Labinot salihu je pomenuo značaj recikliranja otpada kao jedan od efikasnih koraka za zaštitu životne sredine. On je naglasio da to može da se desi u vidu saradnje između građana, lokalnih vlasti i komunalnih preduzeća. Između ostalog, on se osvrnuo na ključnu ulogu škola u obrazovanju društva preko mladih o zaštiti staništa. Ovo može da se uradi kao deo nastavnog plana i programa držanjem časa na kojem će nastavnici od ranog uzrasta podsticati učenike da stvore čistiju i zdraviju životnu sredinu u svojim školama i šire, rekao je Salihu.