27 Septembar, 2015 | Nedelja

EUICC pokreće kampanju o aktivnom civilnom društvu

Informativno-kulturni centar EU (EUICC) u Prištini pokrenuo je dvomesečnu kampanju o aktivnom civilnom društvu diskusijom o transparentnosti i odgovornosti javnih sredstava za organizacije civilnog društva, koja je organizovana u saradnji sa platformom CiviKos.

Predstavnici nevladinih organizacija su izrazili svoje zabrinutosti o načinu na koji se sredstva pružaju iz budžeta Kosova. Oni su naglasili nedostatak kriterijuma i netransparentne procedure za izbor korisničkih organizacija, nedostatak mehanizama za izveštavanje i nadzor i nedostatak mehanizma koji bi osigurao nezavisnost organizacija civilnog društva koje primaju srestva od vlade.

Izgradnja sistema i utvrđivanje kriterijuma za finansijsku pomoć organizacijama civilnog društva jedan je od strateških ciljeva vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom 2013-2017. Izvršni direktor platforme CiviKos, Valdete Idrizi, rekla je da čak i godinu dana od osnivanja mehanizma za primenu strategije postoje mnogi problemi. Po njenim rečima, neka ministarstva i dalje zloupotrebljavaju raspodelu javnih sredstava, kao što je naglašeno u izveštaju revizora. Shodno tome, došlo je do nedostatka statistike koja pokazuje iznos sredstava opredeljen organizacijama civilnog društva i broj korisničkih organizacija; ne postoji praćenje posla koji su izvršile korisničke organizacije i nema transparentnosti u njihovom izveštavanju.

Hajrula Čeku, izvršni direktor organizacije „EC Ma Ndryshe“, koja je više usredsređena na oblast kulture, rekao je da Ministarstvo kulture, omladine i sporta nema osnove za dodeljivanje sredstava. Samim tim, prema njegovim rečima, Ministarstvo je sledilo praksu dodeljivanja malih i jednakih sredstava većem broju organizacija bez bilo kakvog kriterijuma za njihov izbor. Čeku je rekao da na taj način ministarstva koja izdvajaju sredstva koriste organizacije za kontrolu političke moći.

Dok je Redžep Vasoli, koordinator za primenu vladine strategije za saradnju sa organizacijama civilnog društva – grupa III u Ministarstvu finansija, bio pozitivniji o saradnji vlade sa organizacijama civilnog društva. Sama strategija je znak saradnje po njegovim rečima, naglašavajući napore koji se trenutno ulažu da se izgradi transparentan i odgovoran sistem za finansijsku pomoć civilnom društvu iz budžeta Kosova.

U međuvremenu je u okviru kampanje „EU je aktivno civilno društvo“, EUICC u Prištini organizovao biciklističku trku za obeležavanje Nedelje evropske mobilnosti. Grupa biciklista je počela trku of Informativno-kulturnog centra EU ka krajnjem odredištu, nacionalnom parku Grmija, pod sloganom „Napravi pravu kombinaciju“. Ova aktivnost ima za cilj povećanje svesti građana o traženju novih oblika prevoza kako bi se rešili urbani izazovi kao što je zagađenje vazduha.

Sa druge strane, kampanja EUICC o aktivnom civilnom društvu u Severnoj Mitrovici otvorena je diskusijom o volonterizmu, koja je imala za cilj podsticanje mladih da se dobrovoljno priključe organizacijama civilnog društva što bi doprinelo poboljšanju njihovih veština i pripremi za tržište rada.