22 Mart, 2016 | Utorak

EUICC – NASLOVNA PRIČA: Informativni i kulturni centri Evropske unije u Prištini i Severnoj Mitrovici zaključuju kampanju o sprečavanju rodno zasnovanognasilja

EU Informativni i kulturni centri u Prištini i Severnoj Mitrovici su nastavili sa dvomesečnom kampanjom „EU se bavi sprečavanjem rodno zasnovanim nasiljem“  za mesec januar. Ovog meseca, Centri su lansirali nove EUICC događaje koji obuhvataju serije diskusija pod nazivom EU razgovori, kao iEUICC Otvorene kuće koje će se nastaviti tokom godine,poredfilmskih večeri i serija master klas predavanja.

Centri suotpočeli godinu  prikazivanjem Bi-Bi-Sijevog dokumentarca „ Sve što stoji na putu – devojke“ koji predstavlja život četiri devojke različitih verskih pripadnosti sveta koje kroz ovaj dokumentarni filmdiskutuju i ispituju svoju slobodu i rodnu jednakost u svojim društvima. Dokumentarac je praćen diskusijom sa panelistima u oba Centra. U Prištini, Sibel Halimi, sociolog i aktivistkinja rodne ravnopravnosti i Fadil Hisaj, reditelj i dramaturg, diskutovali su o poziciji prema pravima žena na Kosovu, slobodama koje one imaju u društvu i seksizmu s kojim se suočavaju svakodnevno. Gospođica Halimi je navela da se „ žene same moraju boriti protiv seksizma jer je to najveći nivo svesti, koji će inspirisati muškarce da se oslobode svojih društveno izgrađenih pozicija“.

U Severnoj Mitrovici su članovi publike imali priliku da istaknu različite aspekte prava žena i rodne ravnopravnosti uz diskusiju o ključnim problemima sa direktorom programa u Centru za zastupanjedemokratske kulture (Advocacy Center for Democratic Culture), gospodinom Srđanom Simonovićem. Kao  menadžer na projektu za osnaživanje žena i žensko imovinsko pravo, gospodin Simonović je naglasio potrebu za odgovarajućim obrazovanjem i slobodom izbora i izražavanja, kao i za borbom protiv rodnih stereotipa.

EUICCOpen House (Otvorena kuća) je sada nova aktivnost uvedena u oba centra u 2016. godini. Ovog meseca, Centar u Prištini  je otvorioizložbu fotografija pod imenom „6×6“ koja sadrži radove 6 mladih fotografa sa Kosova, koje je odabrao renomirani fotograf Hazir Reka, i koje naglašavaju etničke zajednice širom regiona Kosova. Izložba će biti otvorena do 22.februara, svakim danom od 12:00 do 14:00. EU Informativni i kulturni centar u Severnoj Mitrovici je, u saradnji sa Institutom za teritorijalni ekonomski razvoj, organizovao je izložbu fotografija koje promovišu turizam na Severu, a koje karakterišu aktivnosti na otvorenom, pejzaži i vidici Mokre Gore.

EUICC u Prištini je lansirao program EU Talks (EU razgovori) u januaru koji se tiče diskusija o rodnom mejnstrimingu, njegovom predstavljanju i ulozi glavnog instrumenta u stvaranju javnog mnjenja. U panel diskusiji su učestvovale Vjolca Krasnići, profesorka rodnih studija na Prištinskom univerzitetu; Besa Ljući, glavna urednica Kosova 2.0; Naile Seljimaj Krasnići, izvršna direktorka Nezavisne komisije za medije i Šćipe Gjocaj, feministkinja PEN-a i blogerka Sbukera.

Paneliskinje su zaključile da rodna ravnopravnost nije integralni faktor u proizvodnji vesti na Kosovu.Uređivačkom politikom dominiraju muškarcii Nezavisna komisija za medije. Identifikovan je i nizak postotak prisutnosti žena u medijima i rodnih pitanja u nacionalnim elektronskim medijima tokom emitovanja nedeljnih programa.

Serija EU master klas ticala se prezentacije o ženskoj umetnosti sa rediteljkom pozorišta  i feminističkom umetnicome Zanom Hodžom Krasnići, održanoj 29. januara pred umetničkom i studentskom publikom. Gospođa Krasnići je opisala svoj umetnički rad kao oružje za društvene promene i ravnopravnostpolova koje prenosi poruke koje se ne tiču samo žena, već i muškaraca. Serija master klas predavanja nastavila se i uCentru na Severu predavanjem o internet nasilju i opasnosti iste za maloletne korisnike interneta sa Ružicom Simić,direktorkom nevladine organizacije Žensko pravo.

Gospođa Simić je istakla da osim što nudi brojne pogodnosti u životu, eksplozija medija i tehnologije u svetu je takođe otvorila vrata za sajbermaltretiranje, onlajn uznemiravanje i druge vrste elektronskog nasilja koje posebno utiču na mlade žene.

Aktivnosti u organizaciji centara u Prištini i Severnoj Mitrovici tokom decembra i januara su deo završnih aktivnosti kampanje o sprečavanju rodno zasnovanog nasilja u okviru globalne kampanje UN-a za zaustavljanje nasilja nad ženama i devojkama.