24 Mart, 2016 | Cetvrtak

Koji je uticaj Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju na lokalnu ekonomiju zemlje

Informativni i kulturni centar EU-a u Prištini je organizovao panel diskusiju na temu „Koji je uticaj Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju na lokalnu ekonomiju zemlje?”

U ovom izdanju panel diskusije EU Talks, koja je bila deo dvomesečne kampanje EUICC-a po nazivom „EU se bavi vladavinom prava i ekonomskim osnaživanjem”, su učestvovali panelisti Tomas Njoki – šef Odseka za političke, ekonomske i evropske integracije, Bernard Nikaj – bivši ministar za trgovinu i industriju i predavač na Univerzitetu u Prištini, Naim Huruglica – ekspert na evropskom tržištu i bivši menadžer u Carini Kosova, kao i Besian Mustafa – direktor Agencije za ulaganja i podršku preduzeća na Kosovu.

Čitava diskusija je istakla mnoge aspekte Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, počev sa ekonomskog aspekta do pravnih stvari.

Važno je napomenuti da je SSP samo jedno sredstvo. Uticaj koji će imati ovaj sporazum će zavisiti od toga kako će ga Kosovo koristiti tokom sprovođenja, rekao je Tomas Njoki.  Kosovo treba da se bori za stvaranje jedne apolitične administracije. Nefunkcionisanje administracije će doneti Kosovu poteškoće u beneficijama, nastavio je Njoki.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju će uticati na svaki aspekt života potrošača, stoga ovaj sporazum kao najbolji mogući treba da se sprovodi ozbiljno od strane svih, kako od društva tako i državnih institucija, rekao je između ostalog u svom govoru bivši ministar za trgovinu i industriju, Bernard Nikaj.

U ovoj panel diskusiji koju su prisutni pratili sa velikim interesovanjem se diskutovalo dugo o mnogim važnim tačkama koje su određene SSP-om, kao liberalizacija viza, regulacione tačke konkurentnosti, promovisanje investicija i standardizacija zakonodavstva.

Naim Huruglica, ekspert evropskog tržišta, je govorio o uticaju koji će imati Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kod malih i srednjih preduzeća.  Huruglica je naglasio da zahvaljujući ovom sporazumu, kosovska preduzeća će moći da uvoze sirovine, da obavljaju faze prerade i da bez neke poreske obaveze vrate taj proizvod na evropskom tržište. O povećanju mogućnosti stranih investicija je govorio direktor KIESA-e, Besian Mustafa. On je u ime Agencije promovisao aktivnosti koje bi primenile standarde koji se tiču malh i srednjih preduzeća, a koji su uspostavljeni prilikom potpisivanja ovog Sporazuma.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) se očekuje da će stupiti na snagu 1. aprila 2016. godine.