30 Septembar, 2017 | Subota

Mesec programa Kreativna Evropa u EUICC

Septembar u informativnim i kulturnim centrima EU u Prištini i Severnoj Mitrovici ticao se Kreativne Evrope. Da bi pojasnili taj veoma važan program za kulturni i audio-vizuelni sektor u Evropi, EUICC u Prištini i Severnoj Mitrovici organizovali su informativnu kampanju, koja se sastojala od više događaja.

Kreativna Evropa je okvirni program Evropska komisija čiji je cilj da se podrži kulturni i audio-vizuelni sektor u Evropi. Proces prijema Kosova koordinisaće se sa Ministarstvom kulture, omladine i sporta. Proces će podržati i stručnjaci iz inostranstva. Ukupni budžet za Kreativnu Evropu za 2014-2020. iznosi 1,46 milijardi evra, a Kosovo će moći da se prijavi kao i druge zemlje.

U panel diskusiji u EUICC-u u Prištini, g. Kanoli iz Ministarstva za evropsku integraciju izjavio je da će Kosovo ispuniti uslove za dobijanje sredstava od Kreativne Evrope početkom 2018. god. „Dobili smo prvi nacrt sporazuma za Kreativnu Evropu i nastavićemo sa drugim procedurama, uključujući i ratifikaciju sporazuma u parlamentu, da bi Kosovo bilo spremno za program do januara 2018. godine“, rekao je g. Kanoli.

Direktor Kosovskog kinematografskog centra, g. Arben Žarku, rekao je u panel diskusiji da je audio-vizuelna komponenta Kreativne Evrope veoma važna za filmsku industriju na Kosovu. „Čak i da još uvek nismo deo programa, postojala je uspešna saradnja između Kosova i evropskih producentskih kuća“, rekao je g. Žarku, govoreći o uspešnim međunarodnim filmovima u koprodukciji „Shok“ i „Home“.

 „Kreativna Evropa jedan je od najboljih programa Evropske unije, sa neverovatnim inovacijama i dobrim idejama. Radi se o izvanrednom programu, posebno za mlade i kreativne ljude“, rekao je Mark Beret, vođa tima u Organu za pripremu projekta za Ministarstvo za evropsku integraciju, u realizaciji organizacije Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), koji je dodatno dao važna uputstva za proces prijave.     

Gđica Dominik Tijanž (Belgija), bivši stručnjak za program Kultura za sve – Faza III (2014 – 2016), tokom informativnog sastanka u EUICC-u u Prištini, predstavila je postojeće pozive za Kreativnu Evropu, dala je savete o procesu prijavljivanja i uvid u prednosti koje sredstva iz Kreativne Evrope donose kulturnom sektoru na Kosovu.  

Na informativnom sastanku u EUICC-u u Severnoj Mitrovici, panel sastavljen od predstavnika Ministarstva za evropsku integraciju, g. Fljorima Kanolija i g. Fljamura Saljihua, izneo je informacije o kriterijumima za prijem u  Kreativnu Evropu, i ukratko predstavio druge programe EU koji su na raspolaganju na Kosovu.

Aktivnosti EUICC-a tokom oktobra biće usredsređene na temu obrazovanja.