2 Avgust, 2017 | Sreda

naslov nedostaje

Informativni i kulturni centar EU u Prištini bio je domaćin ambasadorki Hrvatske na Kosovu, Mariji Kapitanović, kao govornici na poslednjem u nizu događaja sa ambasadorima zemalja članica EU na Kosovu, pod nazivom Upoznajte ambasadora. Glavni fokus diskusije bilo je hrvatsko iskustvo u procesu integracija u EU, kao i hrvatska politika prema Zapadnom Balkanu.
 
Ambasadorka Kapitanović govorila je o Hrvatskoj i tradicionalnim prijateljskim odnosima između Hrvatske i Kosova, uključujući i saradnju između dveju zemalja. Između ostalog, ambasadorka je naglasila značaj rodne ravnopravnosti kao preduslova za demokratski razvoj društva.
 
Hrvatska ambasadorka opisala je hrvatsko iskustvo u smislu tranzicije i puta do priključivanja EU, posebno proces primene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i njegove izazove, povlačeći paralelu između dveju zemalja. Opisala je to kao neku vrstu prelaska na liberalnu ekonomiju i potrebu da državna uprava usvoji više rigoroznih standarda u različitim oblastima razvoja. Na primer, u poljoprivrednoj i brodogradilišnoj industriji, Hrvatska je morala da se prilagodi novim pravilima koje propisuje EU. Kapitanovićka je proces SSP opisala kao ponekad bolan zato što takve odluke imaju socijalne implikacije, uključujući smanjenje radnih mesta i primenu novih veština za zaposlene. U pogledu vladavine prava, Hrvatska se 2015. godine suočavala sa zaostalim brojem pravnih predmeta u pravosuđu i to je moralo da se reši energično, a podrazumevalo je promenu mentaliteta i protresanje ravnoteže, nastavila je ambasadorka Kapitanović.
 
U pogledu rodne ravnopravnosti i zastupljenosti žena, ambasadorka je naglasila značaj nacionalnog konsenzusa. „Više od prostog ispunjenja kvota važno je da angažovanje žena u društvu i javnom životu bude sadržajno“, rekla je Kapitanovićka.
 
Povodom ravnopravnosti koji su centri promovisali, EUICC u Severnoj Mitrovici prikazao je francuski dokumentarac Des femmes et des hommes (Žene i muškarci). Film je dao glas aktivistkinjama iz različitih kultura i porekla dotičući se pitanja rodne ravnopravnosti i toga kako se na to gleda u različitim kulturama u svetu. Različite žene i njihova svedočenja opisuju njihove stavove o ulozi žena u društvu.
 
Reditelj, Frederik Bedo, istražuje razlike i nedovoljno učešće žena u politici odlučivanja kroz niz intervjua sa ženama iz celog sveta. Dosežući preko kontinenata i zemalja, film daje jasan uvid u sveprisutnu diskriminaciju žena koja narušava društveni i privredni napredak širom sveta, šaljući jasnu poruku ravnopravnosti i društvenog napretka. Nakon prikazivanja usledila je diskusija o pravima žena sa Srđanom Simonovićem iz Centra za zastupanje demokratske kulture.