22 Mart, 2016 | Utorak

Prikazivanje dokumetaraca i debate u EUICC

EUICC centri u Prištini i Mitrovici nastavljaju sa dvomesečnom kampanjom „EU se bavi sprečavanjem rodno zasnovanog nasilja“ tako što započinju godinu prikazivanjem dokumentarca i debate.

Centri su prikazali  Bi-Bi-Si-ev dokumentarac “ All That Stands in the Way – Girls” koji predstavlja živote četiri devojke iz Ujedinjenog Kraljevstva, Lesota, Islanda i Jordana, razmatrajući  i preispitujući njihove slobode I postojanost  jedna kosti  spolova u svakom društvu. Film je prikazao da je jednakost  između muškaraca i žena globalni problem.

Nakon dokumentarca ,u obacentra su  usledile debate sa panelistima iz oblasti kinematografije I aktivistima za ravnopravnost polova. U Prištini su Sibel  Haljimi, sociolog I aktivista za ravnopravnost spolova, I Fadil Hisaj, director i dramaturg, raspravljali o položaju Kosova kada su u pitanju prava žena, o slobodi koju one imaju u društvu,i o seksizmu sa kojim se suočavaju svakodnevno.

Gospođica Haljimi je naglasila da „same žene moraju da se bore protiv seksizma jer je to najveći nivo svesti, a to će učiniti da se oslobode od muškaraca , ako im nameće društvo.”

Sa umetničkog aspekta I njegovog uticaja na ravnopravnost  spolova, gospodin Hisaj tvrdi: “Da je sama umetnost vid izražavanja, i da kao takva igra važnu ulogu u promovisanju prava žena. Nadalje Hisaj je kazao da „moć umetnosti leži u rušenju stereotipa, bezobzira na njene oblike.”

pravnosti spolova, raspravljujući o suštini problema sa programskim direktorom Centra za Zastupanje Demokratske Kulture, gospodinom Srđanom Simonovićem.

Kroz iskustvo menadžera na projektu koji se bavio o snazi  žena I njihovim pravima na imovinu, gospodin Simonović je izneo svoje stavove o ravnopravnosti spolova na severu Kosova, istakavši važnost adekvatnog obrazovanja i slobode izbora i izražavanja.

Učesnici, uglavnom učenici srednjih škola, su ukazali na neodgovarajuće reakcije društva na ove probleme, ali njihovi stavovi su takođe pokazali da se i mladima mora  omogunaučiti da  ce sloboda važiti za sve, bezobzira na rasu, spol i nacionalnost.

Tema kampanje„EU  koja se bavi  sprečavanjem rodno zasnovanog nasilja” će se nastaviti I tokom januarskih aktivnosti.

21 Januara predstoji “open house”   izložba u Prištinskom Centru, dok će 29 Januara oba Centra održati master klas predavanje na temu feminističke umetnosti.