8 Oktobar, 2015 | Cetvrtak

EUICC je organizovao radionicu o rodno odgovornom budžetiranju

Informativno-kulturni centar EU (EUICC) u saradnji sa Ženskom mrežom na Kosovu, organizovao je radionicu o politikama rodno odgovornog budžetiranja. Rodno odgovorno budžetiranje se odnosi na budžetiranje za jednakost i socijalnu pravdu, kao i smernice o pripremi budžetiranja.

Učesnici radionice bili su studenti ekonomije i predstavnici civilnog društva. Donjeta Morina iz Ženske mreže Kosova rekla je da je rodno odgovorno budžetiranje (ROB) transparentnija, efikasnija i delotvornija metodologija za planiranje i primenu vladinih budžeta. „Ovo može dovesti do opšte ekonomske, političke i socijalne jednakosti koja će osigurati da žene, muškarci, devojke i momci imaju jednake koristi od javnih sredstava“, dodala je.

Prema Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, rodno odgovorno budžetiranje je zakonska obaveza na Kosovu. Međutim, samo nekoliko budžetskih organizacija ima iskustva u integrisanju rodno odgovornog budžetiranja.

Održana radionica je deo kampanje Informativno-kulturnog centra EU na temu „EU je civilno društvo“.