19 фебруара, 2021 | петак

OTVORENI SU POZIVI ZA PRIJAVE ZA MUZIČKO I KULTURNO NASLEĐE!

i-Portunus 2021 – ŠEMA MOBILNOSTI EU ZA UMETNIKE, STVARAOCE I KULTURNE PROFESIONALCE:
OTVORENI SU POZIVI ZA PRIJAVE ZA MUZIČKO I KULTURNO NASLEĐE!

Ko se može prijaviti?
• kompozitori, muzičari i pevači, po mogućnosti u žanrovima klasične muzike, džeza i tradicionalne muzike
• umetnici, stvaraoci i kulturni profesionalci aktivni u kulturnom nasleđu

Za šta se možete prijaviti?
Kratkoročna mobilnost u kontekstu:
• međunarodne saradnje
• specijalističkog staža koji je usmeren na proizvodnju
• aktivnosti profesionalnog razvoja

Kada: mobilnost između 16. jula i 30. novembra 2021, ako uslovi dozvoljavaju.

Trajanje: između 7 i 60 dana.
Maksimalni iznos po osobi: 3.000 evra.
Rok za podnošenje prijava: 15. april 2021.

Da biste aplicirali:
Otvorite nalog na my.i-portunus.eu i popunite obrazac za prijavu onlajn.

VAŽNA INFORMACIJA:
Prvi poziv za i-Portunus za muzičko i književno prevođenje i dalje je otvoren, do 28. februara 2021, dok je i-Portunusov poziv za arhitekturu otvoren do 14. marta 2021.

Dodatne informacije:
www.i-portunus.eu/