26 Avgust, 2019 | Ponedeljak

Panelisti u Evropskom domu razgovarali o važnosti dobrovoljnog rada

Evropski dom u Prištini je 15. avgusta primio grupu panelista koji su razgovarali o važnosti volontiranja na Kosovu i o postojećoj bazi podataka Ministarstva omladine i kulture na Kosovu u kojoj se registruje i uvažava dobrovoljni rad.

O svom stručnom znanju u domenu volontiranja govorili su Edonis Hašani iz centra Termokiss, Marigona Šabiu iz Omladinske inicijative za ljudska prava, Vedat Jašari iz Ministarstva omladine, kulture i sporta i Hana Iljazi iz PEN – Mreže vršnjačkih edukatora.

Edonis Hašani je imao detaljnu prezentaciju o centru Termokiss, prvom centru koji vodi zajednica na Kosovu, kao novom alternativnom mestu u gradu koje je uz pomoć brojnih volontera iz temelja preinačeno u koristan kulturni prostor. Termokiss i dalje funkcioniše uz pomoć volontera koji svakodnevno stvaraju i unose svoje najbolje u Termokiss.

Marigona Šabiu iz OILJP kao i Hana Iljazi iz PEN govorile su o broju volontera koji u njihovim organizacijama već aktivno rade i spremni su da pomognu, dok je Iljazi dodatno istakla potrebu da se održava volonterski rad kao i potrebu da se učini nešto iz dobre volje i namere a ne kao preduslov da se samo pronađe prilika za dalju karijeru. Vedat Jašari je u ime Ministarstva omladine, kulture i sporta Republike Kosovo predstavio bazu podataka ovog Ministarstva za registrovanje sati volonterskog rada svakog volontera na Kosovu.

Kosovski volonteri je, prva takve vrste na Kosovu, platforma za razvrstavanje volontera. To je besplatna platforma na kojoj neprofitne organizacije mogu da postavljaju prilike za volontiranje i na kojoj predani i obučeni volonteri mogu da pronađu pravu priliku kojoj će da posvete svoj talenat i svoje vreme.

Pored spajanja volontera i onih koji traže volontere, platforma obema stranama nudi alate i resurse koji im pomažu da unaprede svoje programe za angažovanje u zajednici. Platformu Kosovski volonteri napravio je UNICEF Innovations Lab Kosovo uz podršku Austrijske razvojne saradnje (ADC), Kancelarije Dečijeg fonda Ujedinjenih nacija (UNICEF) na Kosovu i Mreže vršnjačkih edukatora (PEN).

Moderator diskusije je bio Arber Seljmani iz Evropskog doma.