22 маја, 2019 | Sreda

„Poslovne žene na Kosovu“ – informativni skup

„Poslovne žene na Kosovu“ je najnoviji događaj održan u sklopu „Rodnih razgovora EU – Zato što mi nešto značimo“.

21. maja Evropski dom i Kancelarija EU na Kosovu okupili su učesnike na celodnevni skup sa više raznih događanja, kao što su predstavljanje izveštaja „Rodna kvota u upravnim odborima kompanija na Kosovu“, rodni razgovori EU o poslovnim ženama i informativna sesija sa start-up firmama u čijem su fokusu bili preduzeća kojim rukovode žene i važnost mentorskog rada.

Ambasadorka Natalija Apostolova otvorila je skup podsećanjem da žene čine više od 50% stanovništva Kosova i da je zato od presudnog značaja da zatraže svoj udeo u vlasti, uključujući ekonomsku moć. „Kancelarija EU na Kosovu svakodnevno se trudi da pomogne da sena Kosovu ostvari puna jednakost žena i muškaraca. Pored toga, Kancelarija EU na Kosovu finansira određene projekte čiji je glavni cilj da rešavaju nejednakosti. Najnoviji takav primer je iz februara ove godine, gde je namenjeno 500.000 evra za unapređenje zastupljenosti žena u javnom životu,“ rekla je ambasadorka Apostolova u svom uvodnom obraćanju.

Ova aktivnost je realizovana preko Koalicije jednaka prava za sve, uz podršku EU na Kosovu, na kojoj su prisustvovali pripadnici poslovne zajednice, NVO i raznih zajednica, studenata, vladinih institucija i ambasada.

Na informativnoj sesiji koja je pružila koristan uvid o ženama u poslovanju, prisustvovali su: „Mentorstvo za našu budućnost“ (Mentoring our Future), Digitalna škola, Akademija jCoders,  Kosovska agencija za investicije i podršku preduzećima, Evropska banka za obnovu i razvoj i mnoge druge firme i preduzeća.