7 Juli, 2022 | Cetvrtak

‘Postani Erazmus+’ – Mimika Dobroši

Piše: Mimika Dobroši – Koordinator kosovske Erazmus+ kancelarije

Ranije u 2005. godini kada sam studirao u Brižu u Belgiji, svaki evropski student imao je Erazmus priču iz svojih fakultetskih godina, uvek sa jezikom koji je naučio u inostranstvu. Kada sam prvi put čuo za ovaj program, osetio sam inspiraciju i istovremeno zavist, jer su nam tada nedostajale takve mogućnosti za akademsku i studentsku mobilnost u našem delu Evrope.

Unapredno u 2014., neki pristup je postao dostupan, kroz Erazmus+, koji je do sada porastao kako u obimu pokrivenih tema (visokog obrazovanja, obuke, omladine i sporta), tako i po veličini – šireći se izvan geografskog područja našeg kontinenta.

Program Erazmus osnovan je 1987. godine i jedan je od najpopularnijih programa EU u obrazovanju i obuci. Tokom prve godine, samo 3.244 studenta otišlo je u inostranstvo iz 11 zemalja EU – Belgije, Danske, Nemačke, Grčke, Francuske, Irske, Italije, Holandije, Portugala, Španije i Ujedinjenog Kraljevstva.

Ove godine obeležava se 35. godišnjica programa Erazmus +, programa koji decenijama teži da poveća iskustva učenja preko granica i kontinenata. Da citiram komesarku Mariju Gabrijel, „Univerziteti su vrata otkrivanja Evrope i vrednosti Evropske unije“. Program Erazmus + upravo to postiže promovišući mobilnost pojedinaca i grupa za učenje, kao i saradnju, kvalitet, inkluziju i jednakost na nivou organizacija i politika. Pokriva visoko obrazovanje i obuku; oblast omladine; promoviše mobilnost sportskog osoblja za učenje, kao i saradnju, kvalitet, inkluziju, na nivou sportskih organizacija i sportskih politika.

Prema podacima Evropske komisije, preko 12 miliona mladih ljudi je do sada imalo koristi od programa Erazmus +, sticajući veštine i jezike, sklapajući prijateljstva, partnerstva i otvarajući umove. Nedavne studije su pokazale da Erazmus + pozitivno utiče na kvalitet života i izglede za karijeru studenata – tokom njihovog studiranja u inostranstvu i dugo nakon toga. Pokazalo se da program pokreće inovacije i socijalnu inkluziju u visokom obrazovanju. Ono što je najvažnije, pomaže studentima da otkriju šta žele da rade nakon što diplomiraju.

Samo na Kosovu od 2015-2020, bilo je 3880 studenata i akademskog/administrativnog osoblja koji su se preselili u Evropu i 2074 se preselilo na Kosovo kroz međunarodnu akciju kreditne mobilnosti programa Erazmus +. Do 2020. godine, institucije visokog obrazovanja na Kosovu su dobile 38 projekata izgradnje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja, 508 projekata međunarodne kreditne mobilnosti i 2 Erasmus Mundus Joint Masters projekta. Od 2021. godine postojao je 1 projekat Erasmus Mundus Design Measures i 35 Erasmus Mundus zajedničkih master stipendija dodeljeno je studentima sa Kosova od 2014-2021. U veoma teškoj konkurenciji, visokoškolske ustanove na Kosovu dobile su 3 Jean Monnet projekta do 2021. godine.

Projekti izgradnje kapaciteta u oblasti stručnog obrazovanja i obuke, omladine i sporta su nove akcije otvorene za Kosovo od 2021. godine i očekujemo da će ove akcije podstaći interesovanje i uspeh.

Pošto je 2022. Evropska godina mladih, pridružite nam se dok slavimo 35. godišnjicu Erazmus+ kroz promociju i dijalog, fokusirajući se na podizanje mladih glasova kroz akcije Erazmus+ programa. Kosovo ima najmlađu populaciju u Evropi, takve inicijative imaju ogroman uticaj na našu omladinu – osnaživanje, povezivanje i širenje njihovih vidika kroz mogućnosti koje se podrazumevaju u programu Erazmus+.

Erazmus+ akcije otvorene za Kosovo su sledeće:

– Međunarodna kreditna mobilnost
– Erazmus Mundus Zajednički Master
– Erazmus Mundus Mere Dizajna
– Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja
– Izgradnja kapaciteta u oblasti stručnog obrazovanja i obuke
– Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih
– Izgradnja kapaciteta u oblasti sporta
– Jean Monnet
– Virtuelna razmena.

Ako želite da se prijavite za bilo koju od gore navedenih akcija, posetite stranicu Kosovske Erazmus+ kancelarije:

www.erasmuspluskosovo.org

Za više detalja, možete pogledati Erazmus+ vodič 2022 na ovaj link.

Takođe možete zakazati individualne konsultacije sa KEO osobljem tako što ćete nam poslati e-mail na:

office@erasmuspluskosovo.org