6 Juli, 2020 | Ponedeljak

Prisećanje na petogodišnji mandat zaštitnika građana na Kosovu

Diskusija elektronskim putem održana je 2. jula između Rikarda Serija – zamenika šefice Kancelarije EU i zaštitnika građana Hiljmija Jašarija. Potonji je bio zaštitnik građana poslednjih pet godina, a razgovor je bio prisećanje na taj mandat i aktuelno stanje u oblasti ljudskih prava na Kosovu.

U više od 30 minuta, i Seri i Jašari su predstavili svoj doprinos u radu u oblasti ljudskih prava na Kosovu. Tokom ovog mandata, puno slučajeva je ostalo neprimećeno duže vreme, a u kojima je doneta uspešna pravosnažna presuda.

Video zapis sa porukama ambasadorke Natalije Apostolove, šefice Kancelarije EU na Kosovu/specijalne predstavnice EU, Dude Balje – poslanice Skupštine Kosova i Bljerta Morine – aktiviste, prikazan je tokom diskusije elektronskim putem, kao priznanje odličnom radu koji je Jašari obavljao tokom ovog mandata.