1 Septembar, 2021 | Sreda

Projekat stručnog usavršavanja nastavnika koji unapređuje predškolski sektor na Kosovu

Zdravo društvo gradi se na odličnom obrazovanju, a najbolje obrazovanje počinje u ranom dobu, kada deca počinju da se razvijaju i stiču osnovna znanja i veštine. Polazeći od ove premise, Evropska unija na Kosovu je 2018. godine, zajedno sa svojim partnerima u realizaciji, pokrenula projekat Stručno usavršavanje nastavnika; sa ciljem da se unapredi kvalitet sektora preduniverzitetskog obrazovanja na Kosovu.

U bliskom partnerstvu sa kosovskim Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnologije, kao i sa deset opštinskih uprava za obrazovanje, tokom perioda od dve godine, projekat koji finansira EU uveo je sistem stručnog usavršavanja u školama u 10 opština i podržao mentorske prakse u školama. Konkretno, više od 1200 nastavnika iz 51 škole širom Kosova imalo je koristi od programa obuke i mentorskih praksi u projektu, koje su bile fokusirane na teme kao što su: planiranje primene nastavnog plana i programa, ocenjivanje učenika, inkluzivno obrazovanje i kritičko i kreativno razmišljanje. U međuvremenu, približno 23.000 učenika razreda od 0 do 5 u deset opština indirektno će imati koristi od projekta.

Iako je projekat završen u julu 2020. godine, održivost projekta i njegova dugovečnost su izvesni, jer je u saradnji sa deset opštinskih uprava za obrazovanje obučen i sertifikovan 51 predavač. U bliskoj budućnosti sertifikovani predavači će omogućiti opštinama da samostalno organizuju programe obuke za škole i nastavnike koji nisu bili deo projekta Stručno usavršavanje nastavnika.