Publikacije

‘Žene Govore’ – Publication – март 2020

DOWNLOAD PDF IN:

#DajSansuZelenilu – Brochure/Publication regarding EU Projects on environment in Kosovo – децембар 2018

DOWNLOAD PDF IN:

EU&ME – децембар 2018

DOWNLOAD PDF IN:

KVALITETNO OBRAZOVANJE ZA SVETLIJU BUDUCNOST – јун 2018

DOWNLOAD PDF IN:

Evropa u 12 lekcija – фебруар 2018

DOWNLOAD PDF IN:

PODRŠKA NA PUTU KA EVROPSKOJ UNIJI – децембар 2017

DOWNLOAD PDF IN:

Ubrzani razvoj – Tvining i TAIEX na Kosovu – новембар 2016

DOWNLOAD PDF IN:

Evropa bez granica Šengenski prostor – октобар 2016

DOWNLOAD PDF IN:

DESET PRIORITETA ZA EVROPU – октобар 2016

DOWNLOAD PDF IN:

Energetika – октобар 2016

DOWNLOAD PDF IN:

Obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport – октобар 2016

DOWNLOAD PDF IN:

SSP za svakoga – јун 2016

DOWNLOAD PDF IN:

Kosovarts – април 2016

DOWNLOAD PDF IN:

EU Motion – април 2016

DOWNLOAD PDF IN:

Abeceda prava Evropske unije – април 2016

DOWNLOAD PDF IN:

Carina – април 2016

DOWNLOAD PDF IN:

Kako funkcioniše Evropska unija – април 2016

DOWNLOAD PDF IN:

Pravosuđe, osnovna prava i jednakost – април 2016

DOWNLOAD PDF IN:

Šta ja imam od toga – април 2016

DOWNLOAD PDF IN:

Razumevanje proširenja – април 2016

DOWNLOAD PDF IN:

Top deset evropskih šansi za Kosovo – април 2016

DOWNLOAD PDF IN:

Abeceda prava Evropske unije – март 2016

DOWNLOAD PDF IN:

Carina – март 2016

DOWNLOAD PDF IN:

Kako funkcioniše Evropska unija – март 2016

DOWNLOAD PDF IN:

Pravosuđe, osnovna prava i jednakost – март 2016

DOWNLOAD PDF IN:

Šta ja imam od toga? – март 2016

DOWNLOAD PDF IN:

Razumevanje proširenja – март 2016

DOWNLOAD PDF IN:

Top deset evropskih šansi za Kosovo – март 2016

DOWNLOAD PDF IN: