29 Oktobar, 2021 | Petak

„Rehabilitacija mreže daljinskog grejanja u Prištini“ – smanjenje zagađenja i gubitaka energije

Tokom jesenje i zimske sezone, kada temperature padaju, povećava se potražnja za grejanjem i potrošnja energije. Ovo uzrokuje povećanje zagađenja jer su glavni izvori energije koji se koriste za grejanje fosilna goriva kao što su ugalj, nafta i druga, koja pri sagorevanju emituju velike količine gasova staklene bašte. Budući da je najbliža termocentrali „Kosovo B“ koja koristi ugalj za proizvodnju električne energije, Priština je jedan od gradova sa najvećom količinom zagađenja u regionu i Evropi, a kvalitet vazduha se često opisuje kao izuzetno nezdrav ili čak opasan.

Termoelektrana „Kosovo B“

Da bi se pomoglo u rešavanju ovog pitanja, posebno da se smanji zagađivač i emisija gasova staklene bašte, da se poveća energetska efikasnost u sistemu „Termokos“, kao i da se poboljša kvalitet snabdevanja grejanjem za postojeće i nove potrošače u Prištini, Kancelarija EU na Kosovu pokrenula je 2019.  god. projekat „Rehabilitacija mreže daljinskog grejanja u Prištini“.

Naim Bitići, direktor odeljenja za distribuciju i rukovodilac projekta u ime „Termokosa“, kaže da je projekat bio ogroman uspeh pošto su svi ciljevi ispunjeni. „U periodu od dve godine uspeli smo da proširimo i saniramo mrežu i trafostanice. Sanirano je 120 starih trafostanica, postavljeno je 50 novih, dok je skoro 17.000 metara podzemnih cevi zamenjeno novim predizolovanim cevima, što je rezultiralo povećanjem efikasnosti i značajnim smanjenjem gubitaka toplote i vode” – navodi Bitići.

Montaža cevi u centru Prištine

Osim smanjenja gubitaka i povećanja efikasnosti, to znači da su u mrežu dodati novi korisnici. „U ekonomskom smislu Termokos je mnogo dobio jer je osim smanjenja gubitaka u mreži, dobio 3000 novih kupaca, uključujući javne ustanove kao što su dva vrtića, pet škola, policijske stanice, QKUK, Narodno pozorište Kosova i druge“ – kaže Bitići.

Rehabilitacija sistema grejanja u Osnovnoj školi „Naim Frasheri“ u Prištini – 21.10.2019. god.

Ali ono što je takođe veoma važno prema Bitićiju je činjenica da ovi novi kupci više nemaju potrebu da koriste fosilna goriva za grejanje. „Sve javne ustanove su pre priključenja na mrežu daljinskog grejanja koristile naftu kao izvor grejanja. Osim što se zbog visokih cena nafte suočavaju sa ogromnim finansijskim troškovima, ove institucije su bile izvor zagađenja, posebno imajući u vidu činjenicu da rade uglavnom u centru grada. Čak ni stambeni potrošači koji su sada priključeni na mrežu Termokosa ne koriste struju za grejanje. Ovo pozitivno utiče na ekonomiju domaćinstva, smanjuje potražnju za potrošnjom električne energije i poboljšava kvalitet vazduha“ – zaključuje Bitići.

Jedna od institucija koja je imala koristi od projekta je Arhitektonsko-tehnički fakultet Univerziteta u Prištini.

Studenti Arhitektonskog fakulteta tokom predavanja

Prodekan Arhitektonskog fakulteta prof. Arta Baša-Jakupi kaže da je pre priključenja na mrežu daljinskog grejanja, Arhitektonski fakultet imao poteškoća sa lošim grejanjem i skupim računima za struju. „Povezani na sistem grejanja, imamo pogodan radni ambijent za obavljanje zadataka učenika i osoblja. Tačnije, postojeći sistemi grejanja su značajno poboljšali komfor na radu i uopšte dobrobit studenata i zaposlenih u prostorijama Arhitektonskog fakulteta.“

Projekat „Rehabilitacija mreže daljinskog grejanja u Prištini“ svečano je završen u aprilu 2021. godine, a finansiran je od strane Evropske unije na Kosovu, u okviru programa IPP 2015. god.