14 Februar, 2021 | Nedelja

ReLOaD Kosovo: Podrška za lica sa oštećenjem sluha u Kamenici

„Ljubaznost je jezik koji gluvonemi mogu da čuju, a slepi da vide“, rekao je Mark Tvejn. Ova jednostavna, mudra rečenica lako bi mogla da opiše napore brojnih aktivista na Kosovu koji neumorno rade na stvaranju rešenja za bolje uslove života za one koji se osećaju društveno isključeno. 

Brojne inicijative čiji je cilj da se da podrška društveno ugroženim grupama realizovane su na Kosovu u sklopu Regionalnog programa za lokalnu demokratiju na Zapadnom Balkanu (ReLOaD). Podrška za lica sa potrebama, kroz jačanje saradnje između jedinica lokalne uprave i organizacija građanskog društva, bio je jedan od glavnih ciljeva programa ReLOaD.

Jednu od tih inicijativa realizovala je organizacija „Education Code“ u Kamenici. Projekat „Razumi moju tišinu“ imao je za cilj izgradnju kapaciteta, podršku i promovisanje potreba i uslova mladih sa invaliditetom, odnosno lica sa oštećenjem sluha u opštini Kamenica. Glavni cilj bio je da se obezbedi veći pristup zajednici, javnim i administrativnim uslugama, za mlade sa oštećenjem sluha, da se utvrdi brojnost te zajednice u opštini, da se podrži i zagovara bolja komunikacija između roditelja i njihove gluvoneme dece, i na kraju – da se podigne svest o datoj stvari i promovišu potrebe lica sa invaliditetom. 

Ideja je bila da se izgrade mostovi komunikacije između roditelja i njihove dece, braće, sestara i prijatelja, kroz učenje znakovnog jezika i podizanje kapaciteta gluvoneme zajednice učenjem jezičke pismenosti jezika većinske zajednice na albanskom.  U sklopu te inicijative, više o 30 roditelja različite etničke pripadnosti koji žive u opštini Kamenica, učestvovalo je u petodnevnom programu obuke o znakovnom jeziku, a koji je doprineo unapređenju komunikacije sa njihovom decom sa oštećenjem sluha. Svoje kapacitete kroz obuku o jezičkoj pismenosti održanoj na albanskom jeziku povećalo je 29 pojedinaca iz te zajednice. Osim toga, izrađene su Knjiga jezika i Knjiga znakovnog jezika na albanskom za zajednicu lica sa oštećenjem sluha, a interesovanje za te knjige bilo je veoma veliko, uključujući i lica koja nisu učestvovala u organizovanoj obuci.

Instruktor znakovnog jezika, g. Perparim Haziri, smatra da je taj program obuke veoma važan za ljude koji imaju članove porodice ili prijatelje sa oštećenjem sluha i bio je veoma srećan što je mogao da učestvuje u tom programu.

„Ja sam asistent i instruktor znakovnog jezika, što znači da sam završio sve programe obuke i sada mogu da podučavam veštine povezane sa znakovnim jezikom. Ovakva vrsta obuke veoma je važna za unapređenje komunikacije u porodici, a meni je omogućila i da steknem iskustvo u vezi sa tim šta sam do sada naučio“, rekao je g. Haziri.

Direktorka OGD „Education Code“, gđica Mimoza K. Stanovci, kaže da je ta inicijativa počela da uzima u obzir zahteve i potrebe konkretno te zajednice na celom Kosovu, u smislu ograničenog pristupa društvu i institucijama. Taj projekat, kaže gđica Stanovci, ima za cilj da poveća kapacitete unutar zajednice lica sa oštećenjem sluha, koja nema svu neophodnu podršku ni od institucija ni od OGD. 

Projekat „Razumi moju tišinu“ realizovan je u partnerstvu sa opštinom Kamenica i uz podršku UNDP-a i Evropske unije.

„Našli smo veliku podršku u opštini Kamenica, gde je predsednik opštine Ćendron Kastrati prihvatio sve naše sugestije i ponudio svoju podršku, što nam je omogućilo da održimo obuku u prostorijama opštine“, rekla je gđica Stanovci.

Pored toga, organizacija Education Code je postigla dogovor sa Opštinom, kroz memorandum o razumevanju, da zaposli tumača za znakovni jezik i da uspostavi pododeljenje unutar opštine Kamenica za lica sa oštećenjem sluha. Sa svim tim dostignućima, organizacija Education Code želi da ukloni prepreke u komunikaciji da bi se garantovao inkluzivniji društveni život u zajednici.

Uzimajući u obzir to da je realizacija projekta bila moguća zahvaljujući podršci ReLOaD-a, kao kruna uloženih napora, decembra 2020. godine, OGD Education Code dobila je dobre vesti – njen projekat je dobio „Nagradu za međukulturno dostignuće 2020“.

„Želela bih da se zahvalim svima koji su podržali projekat, koji su dali cenjeni doprinos uspešnoj realizaciji inicijative – UNDP-u i EU za finansijsku podršku, opštini Kamenica i, posebno, predsedniku opštine na bezuslovnoj pomoći, i naravno – našem izvanrednom timu koji je to omogućio“, rekla je gđica Stanovci.

Pored Kamenice, u programu ReLOaD učestvovale su i organizacije građanskog društva i jedinice lokalne uprave u Istoku, Lipljanu, Vitini i Zvečanu. Građani širom Kosova od početka 2017. god. do kraja 2020. god. imali su priliku da izaberu inicijative koje će unaprediti kvalitet života u njihovim zajednicama.

Organizacije građanskog društva i jedinice lokalne uprave u ovih pet zajednica udružile su svoje kapacitete da bi unapredile saradnju i dijalog, što je dovelo do realizacije 42 projekta, a koji su doprineli socijalnoj i zaštiti životne sredine, osnaženju žena i jačanju mladih i društveno marginalizovanih grupa.

Regionalni program za lokalnu demokratiju na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Evropska unija (EU), a realizuje ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Kao regionalna trogodišnja inicijativa, projekat ReLOaD se realizuje u Albaniji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji.