21 Januar, 2019 | Ponedeljak

„Rodni razgovori EU“ počinju debatom i izložbom o ljudima sa posebnim potrebama

Prvi razgovor u nizu debata zvanih „Rodni razgovori EU“ vođen je 21. januara u Informativnom i kulturnom centru Evropske unije (IKCEU) u Prištini.

Ovi razgovori daće priliku ljudima koji predstavljaju različite interesne grupe na Kosovu da govore o rodnim pitanjima. Sesije obuhvataju pitanja kao što su žene u procesu odlučivanja, pristup pravdi, političko predstavljanje i izbori, kao i obrazovanje za ostvarenje rodne jednakosti.

46772502872_08b6422fde_b

U sklopu teme „Rod i osobe sa posebnim potrebama“, u prvom razgovoru Natalija Apostolova, šefica Kancelarije EU i specijalna predstavnica EU i Eljvana Šalja, ambasadorka dobre volje za Kosovo obratile su se publici koja je bila vrlo angažovana, aktivno je postavljala pitanja i iznosila konkretna rešenja na planu osetljivog pitanja invalidnosti.

Apostolova je rekla da su žene sa posebnim potrebama na Kosovu dvostruko diskriminisane i da se susreću sa raznim izazovima u svakodnevnom životu, što se mora promeniti i rešavati institucionalno.

32949245528_643c92437e_b

„Prava ljudi sa posebnim potrebama kao i sva druga pitanja ljudskih prava na Kosovu pate od iste bolesti: iako su propisi i strategije o pravima ljudi sa posebnim potrebama usvojeni i na snazi, njihovo sprovođenje je i dalje izazov, a budžet ne postoji. Ljudi sa posebnim potrebama suočeni su sa izazovima u svakodnednom životu, a odsustvo inkluzije, predrasude, problemi u obrazovnom sistemu, u pristupu javnim prostorima i u pristupu tržištu samo su neki od njih. Ipak, sve što oni žele je integracija, uključivanje, prihvatanje, jednaka prava i prilike“, rekla je u svom govoru ambasadorka Apostolova.

Eljvana Šalja, ambasadorka dobre volje za Kosovo, sama član zajednice osoba sa posebnim potrebama, u debati je istakla da joj nije bilo lako da postane ambasador s obzirom na njen ograničen pristup većem broju institucija na Kosovu, ali da nikad nije odustala.

31884319047_4197fe823c_b

„Ne treba da krijemo te ljude od društva. Znam da ima mnogo diskriminacije ali naša zajednica treba da bude upornija u donošenju zakona koji će nam poboljšati život na Kosovu. Nedostaje nam građanski način razmišljanja, ali naš glas mora da se čuje“, rekla je Eljvana Šalja na debati.

Tokom razgovora, diskusiji su se pridružili Hiljmi Jašari, zaštitnik građana i Habit Hajredini u ime Kancelarije za dobro upravljanje pri Kabinetu premijera, koji su pružili uvid u ono što njihove institucije mogu da učine da pomognu ljudima sa posebnim potrebama i kako vlada i ceo institucionalni spektar na Kosovu mogu da pomognu ljudima sa posebnim potrebama da se bolje integrišu u društvo.

Posle debate, ambasadorka je zvanično otvorila izložbu „Lepota počinje sa nama“ sa slikama ljudi sa posebnim potrebama sa modne revije u celosti posvećene njima, održane decembra 2018. godine u Prištini.

31884322607_a3d6f02245_o

Eljoida Aljija, jedna od dece koja su uključena u izložbu, veoma je srećna što je njen deo i što može da prenese svoj pogled na svet putem modne revije i da učestvuje u različitim kulturnim aktivnostima.

Izložba će biti otvorena 15 dana, do početka februara, u prostorijama IKCEU u Prištini.