децембар 15, 2020 | уторак

Share This Post With:

Sara Malići: Trebalo da reafirmišemo značaj poštovanja ljudskih prava

10. decembra ove godine obeležavamo 72 godine od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, značajnog dokumenta koji je suštinski promenio naš svet. Danas, i dalje služi kao „zajednički standard dostignuća svih naroda i država“ i kao osnova međunarodnog prava. Ljudska prava su zagarantovana svima bez obzira na boju, rasu, pol, jezik, veroispovest, rođenje, nacionalno ili društveno poreklo, politički ili drugi stav, ili drugi status.

Svake godine na današnji dan zemlje u celom svetu, uključujući i Kosovo, slave napredak koji je postignut, ali još važnije ukazuju i raspravljaju o nazadovanju u pogledu ljudskih prava za različite zajednice.

Nasuprot stavovima koji trenutno preovlađuju da je ovo još jedan dan za obeležavanje – ovaj dan bi trebalo da se iskoristi da razmislimo o tome koliko smo napredovali. Da li smo učinili dovoljno toga, ili šta bi trebalo da učinimo da zaustavimo svakodnevnu diskriminaciju Roma, Aškalija i Egipćana u školama, radnjama, kod lekara? Koliko se zauzimamo za ljudska prava LGBTI+ osoba? Da li smo solidarni sa braniocima ljudskih prava žena? Da li se zauzimamo za žrtve nasilja u porodici?

Na današnji dan bi trebalo da reafirmišemo značaj poštovanja ljudskih prava, borbe protiv neravnopravnosti i nepravde; a još važnije da se posvetimo ustajanju, reakciji, kritičnosti, informisanosti i zauzimanju za one koji to ne mogu.

Pandemija COVID-19 je otkrila strukturalnu nejednakost, a još uvek ne znamo njena dugoročna dejstva. Vlade ne bi trebalo da koriste pandemiju kao izgovor za represiju ljudskih prava i više nego ikada bi trebalo da pazimo i budemo spremni da se zauzmemo za ugrožene grupe.

Branioci ljudskih prava sa ponosom uspostavljaju partnerstva i podržavaju branioce ljudskih prava koji rade u nekim od regiona na četiri kontinenta sa najvećom represijom u svetu. Sukobi i kršenja osnovnih ljudskih prava ljudi sve više su karakteristika koja definiše svet u kom živimo. Smatramo da je jako i dobro funkcionišuće građansko društvo važnije nego ikad, posebno na lokalnom nivou. Pozivamo političare, privatni sektor i građansko društvo da čvršće traže napredak i da zajedno rade na stvaranju sveta u kom se građanska i politička prava ljudi poštuju u celosti.

Sara Malići,

programski službenik, Branioci građanskih prava