23 Februar, 2024 | Petak

Uspešno putovanje socijalne zaštite Save the Children

Autorka: Festina Kabaši

Godine 2021, Save the Children Kosovo započeo je implementaciju projekta koji finansira EU “Jačanje pružanja socijalnih usluga najugroženijim grupama na Kosovu, kao odgovor na COVID-19”. Kroz ovaj projekat, Save the Children Kosovo je radio direktno sa organizacijama i institucijama zaduženim za pružanje socijalnih i porodičnih usluga, kao i na kampanji zagovaranja na centralnom nivou za usvajanje preciznijih politika za poboljšanje pružanja socijalnih usluga na Kosovu. U blogu u nastavku, Festina Kabaši iz Save the Children Kosovo, daje nam uvid u neke od najvažnijih prekretnica projekta.

Formalni i neformalni pružaoci socijalnih usluga na Kosovu odigrali su vitalnu ulogu u obezbeđivanju sveobuhvatnog sistema zaštite, kao odgovor na pandemiju COVID-19. Njihove odgovornosti su se kretale od podizanja svesti do medicinske podrške i psihosocijalne integracije. Prepoznati kao uticajni članovi zajednice, uloga ovih pružalaca usluga se proširila zbog pandemije, baveći se povećanom socio-ekonomskom ugroženošću i borbom protiv nasilja u porodici.

https://lh7-us.googleusercontent.com/geFmq84MWPqzfwpXI29CCGWhzU6Fvnk4xTb_O0yJ0iD1PmqJSpJSNzAd34Bh2FSUaN1jmOr35FelHbdkLUad_EQYvqnr1Xmn2SmtgDrBWVmhYti_CGUdAHg7FC4WkMl9tXSFcHqbJZjI

Uz podršku Kancelarije EU na Kosovu, Save the Children Kosovo je 2021. godine započeo implementaciju “Jačanja pružanja socijalnih usluga najugroženijim grupama na Kosovu, kao odgovor na COVID-19”. Kroz ovaj projekat, Save the Children Kosovo je podržao 47 licenciranih organizacija u pružanju socijalnih i porodičnih usluga sa oko 2,7 miliona evra. Usput, kroz ovu akciju, pružene su kvalitetne socijalne usluge za više od 10.000 dece i odraslih širom Kosova.

Roditelj, čija je ćerka dobila usluge prilagođene njenim potrebama od strane licenciranog NVO-a podelila je ohrabrujući testament: „Moja ćerka nije mogla da govori do svoje šeste godine. Ubrzo nakon što je ovde bila na obuci, počela je da me zove majka, i nema reči kojima bi se opisao taj trenutak. Zahvaljujući uslugama koje dobija ovde, ona sada može da kaže majka, brat, sestra, ujak, sve ove reči…“

Tokom tri godine, Save the Children Kosovo je radio na unapređenju saradnje i pružanju tematske podrške u različitim oblastima formalnim i neformalnim pružaocima socijalnih usluga. Ovaj zajednički napor je omogućio bolja partnerstva između centara za socijalni rad i licenciranih nevladinih organizacija, podstičući zajedničko pružanje socijalnih usluga. Ova saradnja je regulisana uspostavljanjem Protokola o saradnji. Uticajni rad SCiK-a dostigao je preko 500 formalnih i neformalnih pružalaca usluga, stvarajući mrežu podrške koja obuhvata lokalnu zajednicu.

Ključni stub ove akcije je bio naglasak na podizanju svesti i zagovaranju. U okviru ove akcije, zajedno sa pružaocima socijalnih usluga, SCiK je radio na podizanju svesti o dostupnosti socijalnih usluga u odgovarajućim zajednicama s jedne strane, i o znanju održivog pružanja socijalnih usluga sa odgovarajućim nosiocima dužnosti sa druge strane. Shodno tome, pokrenuta je jedna online platforma,info-sherbimesociale.org koja centralizuje informacije o socijalnim i porodičnim uslugama koje se pružaju širom Kosova.

https://lh7-us.googleusercontent.com/SpmNwBmRJ50CDi9hHaLICxniFNaUWmyyYQDaKkaMO6wRcOTqTQyOxJMcYzRCS7GwyaY5JI2rovXmalc_Kb9s153Eo-ES0RgY5TShyET27vC8PQ3jUm5uKM0RP_TY5S2tsR73oUr4x6f3

U 2023. godini tri opštine su razvile svoje opštinske akcione planove za pružanje socijalnih usluga, radne priručnike koji se pridržavaju minimalnim standardima za socijalne usluge i sveobuhvatne smernice i protokole za pružanje socijalnih usluga. Paralelno sa ovim, SCiK je kroz ovu akciju doprineo izradi, pregledu i usvajanju relevantnih zakona, politika, jačanju sistema socijalnih usluga i adresiranju nedostataka u finansiranju socijalnih usluga. Usvajanje Zakona o socijalnim i porodičnim uslugama od strane Skupštine Kosova u decembru 2023. godine je bila ključna prekretnica u zagovaranju, u kojoj se prepoznaju napori svih pružalaca socijalnih usluga za održivu finansijsku šemu za pružanje socijalnih usluga osobama kojima je potrebno. Ovaj zakon obezbeđuje održivost u pružanju socijalnih usluga, kvalitetno pružanje usluga, odgovarajuće praćenje i ugovaranje socijalnih usluga.

Da bi produbio razumevanje čvrstog sistema socijalnih usluga i podelio najbolje prakse, SCiK je uz podršku Save the Children Sweden organizovao studijsku posetu Švedskoj. Tokom ove studijske posete, kosovski zvaničnici i pružaoci usluga sastali su se sa različitim institucijama, pružaocima javnih usluga i licenciranim NVO-ima u Stokholmu, stekli su uvid za angažovanje sa lokalnim samoupravama radi pružanja usluga visokog kvaliteta.

https://lh7-us.googleusercontent.com/NUmeJvIn0uIYyZymBsR8Wfiq0RRNhVITsieHqkFi7gsKr8uk_pnz4oo0rZ2DsUYyQgat-tXAj5Nl-K3x8mWPAW4YAD0iaVRTZ30aNAr30DKjtCRbterpCoQU4ZVtKmC8QUMoamVhOWWy

Štaviše, da bi se obezbedila održivost pružanja usluga i efikasno praćenje, akcija je omogućila zajedničku istraživačku inicijativu između Ministarstva finansija, rada i transfera i Agencije za statistiku Kosova. Ovo istraživanje je imalo za cilj da identifikuje nedostatke u prikupljanju podataka i uvede najbolje prakse, preporučujući digitalizaciju sistema za upravljanje predmetima i jedinstvenu bazu podataka zasnovanu na uvidima NVO-a i RCD-a. Ovaj holistički pristup obezbeđuje otporan i prilagodljiv sistem socijalnih usluga u korist onih kojima je potrebna.

Od kritičnog odgovora na izazove koje predstavlja pandemija COVID-19 do uspostavljanja održivih pravnih okvira i partnerstava za saradnju, ovo putovanje socijalne zaštite označava trijumf saosećanja i posvećenosti. Priče o transformisanim životima odražavaju dubok uticaj akcije „Jačanje pružanja socijalnih usluga najugroženijim grupama na Kosovu, kao odgovor na COVID-19“. Kako napredujemo, usvajanje Zakona o socijalnim i porodičnim uslugama predstavlja simbol napretka, koji obezbeđuje održiv i kvalitetan sistem socijalnih usluga. Tekuća posvećenost Save the Children Kosovo u obezbeđivanju održivih i dugotrajnih socijalnih usluga za lica u nevolji obećava budućnost u kojoj najugroženiji među nama dobijaju negu i podršku koju zaslužuju, utirući put svetlijem i inkluzivnijem Kosovu.