23 Mart, 2016 | Sreda

SSP: stupanje Sporazuma na snagu, koristi i dalji koraci

Bekim Ҫollaku
Ministar za evropske integracije.

 

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske Unije i Republike Kosovo će stupiti na snagu za nekoliko dana, tačnije 1. aprila. Očekujemo da zajedno sa našim sapotpisnikom, komesarom Hanom, organizujemo događaj kojim bismo tokom ovog meseca obeležili ovo zajedničko dostignuće.

Ovaj Sporazum je vrhunac napora i posvećenosti evropskoj agendi koje kosovske institucije ulažu više od jedne decenije, i istovremeno predstavlja novi početak koji utire put, ubrzava i jača proces evropskih integracije sa ciljem pristupanja Evropskoj Uniji. Od 1. aprila 2016. godine, Kosovo i Evropska Unija će biti blisko povezani kao nikada ranije, a to je dobra stvar za obe strane.

Juna 1999. godine, u vreme kada je Kosovo izašlo iz krvavog rata, koji je na kraju doneo slobodu, pred nama je počelo otvaranje još jedne značajne perspektive. Evropska unija je pokrenula svoju politiku za zapadni Balkan, odnosno Proces stabilizacije i pridruživanja. Ova nova politika i ovaj proces su osnovani sa idejom da će zemlje zapadnog Balkana jednog dana imati koristi od ulaska u EU. Sporazumi o stabilizaciji i pridruživanju su bili glavni instrument ovog procesa. Ukratko, bilo je potrebno punih 14 godina, odnosno do oktobra 2013. usled političkih razloga i okolnosti, do Procesa stabilizacije i pridruživanja koji je omogućio početak pregovora između nas i Evropske unije u cilju zaključenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. 27. oktobra prošle godine ja i premijer Kosova Isa Mustafa smo potpisali prvi ugovorni sporazum između EU i Kosova. Od tada je ovaj sporazum dobio saglasnost Evropskog Parlamenta i ratifikovan je od strane Skupštine Kosova.

Iz dosadašnjeg iskustva sa ovim procesom, uprkos njegovom velikom značaju, nije bilo lako opisati ovo dostignuće i efikasno objaviti koristi koje će ovaj sporazum doneti Kosovu. Koristi se često smatraju nedostižnim i nedodirljivim za građane. Ove koristi su brojne, kao na primer uticaj na politički i ekonomski domen, usklađivanje zakonodavstva koje itekako pripadaju institucijama i poslovnoj zajednici, poljoprivrednicima i građanima uopšte.

Što se tiče političkog domena, ovaj Sporazum znači da su odnosi EU i Kosova ugovorne prirode, što znači da se sa jedne strane Kosovo obavezuje da sprovede ambiciozni program reformi, ali, sa druge strane EU se zalaže da Kosovu proširi sva sredstva koja su joj na raspolaganju, cilj je postizanje sprovođenja ovih reformi kako bi Kosovo ispunilo kriterijume za pristupanje. Zajednički cilj obe strane je da se produbi proces integracije Kosova i njegov ulazak u EU u skladu sa kriterijumima iz Kopenhagena.

Sa ekonomskog stanovišta, SSP uspostavlja ekonomske i trgovinske odnose preko postepenog stvaranja zone slobodne trgovine između EU i Kosova. Ovo će građanima i preduzećima  obezbediti pristup visokokvalitetnim proizvodima po pristupačnim cenama. Omogućiće izvoz lokalnih proizvoda oslobođenih od carine na tržište sa preko 500 miliona potrošača. Činjenica da će Kosovo imati bliže odnose sa EU će imati pozitivan uticaj na privlačenje stranih investicija. Osim toga, SSP će pružiti tehničku i finansijsku podršku ekonomskim reformama na Kosovu u pogledu funkcionalne tržišne ekonomije.

Međutim, stupanje na snagu predstavlja i nove obaveze. Tokom ove godine, kosovske institucije treba da preduzmu brojne aktivnosti u sprovođenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Vlada je predvidela sve ove aktivnosti putem Nacionalnog programa za sprovođenje SSP-a, koji je nedavno usvojen od strane Skupštine. Ovaj program je ključan dokument nacionalne politike za ulazak u EU i osnovna svrha ovog programa je ispunjavanje SSP-a u rokovima predviđenim ovim sporazumom.

Dakle, očekuje nas veliki posao ove godine, ali i u narednim godinama, u sprovođenju ovog programa. Zadovoljavajuća realizacija SSP-a u prve tri godine doneće Kosovu priliku za sledeći korak u svom putu integracije, a to je zahtev za dobijanje statusa države kandidata za EU.