10 Oktobar, 2022 | Ponedeljak

Toplana na biomasu u Đakovici – priča o uspehu

Đakovica je 22. septembra 2021. postala prva opština na Kosovu i Zapadnom Balkanu sa toplanom na biomasu. Novo moderno postrojenje koje je zamenilo 40 godina staru gradsku toplanu na naftu, izgrađeno je sa ciljem da obezbedi efikasno grejanje za građane Đakovice, stvoreno čistim izvorima energije kao što je biomasa.

Godinu dana nakon što je počela da funkcioniše, osvrćemo se na stvarni uticaj koji je nova toplana na biomasu imala na životnu sredinu, ekonomiju, zapošljivost i opštu dobrobit građana Đakovice.

Perparim Luža, poslodavac stare i nove toplane, otkriva prednosti rada u grejanju na biomasu kao zaposleni, i opisuje poboljšanja u sistemu gradskog grejanja.

Osim ekonomskih gubitaka, rad na mazut bio je ogroman teret za životnu sredinu. Agron Krueziu, građanin i klijent toplane na biomasu, i Fatos Deda – službenik za zaštitu životne sredine u opštini Đakovica, u sledećem video intervjuu otkrivaju da je proizvodnja grejanja na biomasu imala značajan uticaj na životnu sredinu, smanjujući zagađenje za 90%.

Ali životna sredina nije bila jedini sektor na koji je toplana na biomasu imala veliki uticaj. Novo moderno postrojenje pruža mogućnosti profesionalcima koji ranije nisu mogli da primene svoje veštine i znanja. Takav je slučaj Fljorentine Lame, koja se zahvaljujući novom postrojenju vratila u svoj grad i sada je zadužena za proizvodnju energije u toplani na biomasu.

Obezbeđivanje 24-časovnog efikasnog grejanja za građane Đakovice nije jedina usluga koju toplana na biomasu pruža. Zahvaljujući savremenoj tehnologiji kogeneracije, toplana proizvodi električnu energiju iz biomase. U sledećem video snimku, gradonačelnik Đakovice Ardian Đini i generalna direktorica toplane na biomasu Aljbana Skivjani, otkrivaju više o ogromnom pozitivnom uticaju koji je ova elektrana imala tokom svoje prve godine, i očekivanim rezultatima u narednim godinama.

Toplanu na biomasu izgradila je Evropska unija na Kosovu, uz investiciju od 15 miliona evra.


#ZaDobruEnergiju #ZaVasSaVama