5 Januar, 2023 | Cetvrtak

Treća generacija mladih evropskih ambasadora raduje se 2023. godini

Ispraćajući još jednu uspešnu godinu punu aktivnosti i novih prijateljstava, mladi evropski ambasadori dočekali su novu 2023. godinu puni očekivanja, obavezivanja i odgovornosti.

Kao Evropska godina mladih, 2022. godina bila je ispunjena obiljem aktivnosti za mlade evropske ambasadore. Učešće na regionalnim i evropskim događajima umrežavanja kao npr EU4Youth Days 2022, EU Balkan Youth Forum, Balkan Trafik Festival, i drugim, kao i sastancima sa ambasadorima zemalja članica EU i visokim zvaničnicima, samo su neki od događaja umrežavanja na kojima su učestvovale YEA sa Kosova i sa Zapadnog Balkana. Ostali događaji i kampanje uključivali su čišćenje jezera Badovac kod Prištine, radionice medijske pismenosti na Kosovu, sastanke sa mladima širom Kosova i druge.

2022. godina obeležila je i izbor treće generacije mladih evropskih ambasadora sa Kosova. Devet mladih izabranih aktivista sa Kosova, spremni su da krenu na novo putovanje puno aktivnosti, u Evropskoj godini veština.

Integracije u EU, zaštita životne sredine i ljudska prava, jednakost i socijalna inkuzivnost, samo su neki od razloga za koje je najnovija generacija YEA obećala da će raditi i zalagati se tokom 2023. godine. U nastavku su njihove izjave o temama kojima će se baviti. u 2023. godini.

“Biti YEA znači biti odgovoran za promicanje vrednosti Evropske unije u našoj zemlji. Nova 2023. godina biće godina novih izazova i mnogih obaveza za dobrobit zajednice. Posebno ću se fokusirati u oblasti evropskih integracija i ljudskih prava.”

Ardit Beriša

“Oblasti kojima verujem da ću snažno doprineti 2023. godini su evropske integracije, ekonomija, zdravstvo, ljudska prava, kao i umetnost i kultura. Ove oblasti vidim kao panteon zajedničkog blagostanja, i mislim da ću biti dodatna vrednost time što će one biti vrednovane i tretirane kao teme.” 

Arlind Hamza

“U 2023. planiram da nastavim svoj rad na zaštiti ugroženih zajednica i pružanju mogućnosti onima kojima su potrebne. Aktivno ću raditi na rodnoj ravnopravnosti, prevenciji nasilja i zlostavljanja i uslugama integracije.”

Agmie Osmani

“U 2023. godini imamo puno posla za dobrobit mladih u mojoj zemlji, posebno u oblasti evropskih integracija, ljudskih sloboda i prava, kao i umetnosti i kulture. Verujem da će moj glavni fokus biti u ove tri oblasti.”

Besfort Spahijaj

“Za mene će 2023. biti godina aktivizma i napornog rada. Pridružiću se inicijativama, protestima, projektima i svemu što se tiče zaštite ljudskih prava; i zalagaću se što je više moguće na svom radnom mestu, fakultetu i društvu da podignem svest o tome.”

Donarta Fetahu

“Moj fokus 2023. godine biće uglavnom u oblastima rodne ravnopravnosti, umetnosti, kulture, tehnologije, ljudskih prava i životne sredine jer su to stvari koje su uvek budile nešto u meni i za koje pokušavam da se borim!

Elienta Culaj

“Moje glavne oblasti delovanja u 2023. godini biće obrazovanje i EU integracije. Želim da doprinesem dostupnom obrazovanju i otelotvorenju evropskih vrednosti u mojoj zemlji.”

Taulant Ferati

“Tokom 2023. godine, kao YEA, planiram da se fokusiram uglavnom na oblast tehnologije i njenog uticaja na društvo. Radiću na pozitivnom, aktivnom angažovanju mladih na virtuelnim platformama i širenju svesti o različitim važnim temama.“

Viole Maksuti

Evropska kuća na Kosovu će nastaviti da bude „dom“ mladih evropskih ambasadora, podržavajući ih u svim njihovim aktivnostima tokom 2023. Želimo im uspešno putovanje puno aktivnosti, novih prijateljstava i umrežavanja, i još mnogo toga. Da biste saznali više o mreži YEA, kliknite ovde!