2 Decembar, 2019 | Ponedeljak

U fokusu 11-tog „Rodnog razgovora“ rodno zasnovano nasilje

Evropski dom u Severnoj Mitrovici u saradnji sa Kancelarijom EU na Kosovu/SPEU organizovao je 11-ti „Rodni razgovor EU“ sa fokusom na rodno zasnovanom nasilju i drugim gorućim pitanjima rodne jednakosti i osnaživanja žena.

Uvodni govor održala je ambasadorka Natalija Apostolova, šefica Kancelarije EU na Kosovu/Specijalna predstavnica EU.

„Svi moramo biti svesni problema nasilja u porodici. Žrtve moraju da budu zaštićene i da znaju da nisu same, da mogu da se oslone na institucije. Rodna jednakost je pravo zajemčeno zakonom“ istakla je Apostolova.

Uz moderatorku Rejes Šarl Kveljar, savetnicu SPEU za rodna pitanja, vođena je diskusija o više važnih pitanja na Kosovu, a panelisti su bili:

Adrijana Hodžić, ministarkalokalne samouprave

Miodrag Milićević, iz NVO Aktiv

Tijana Simić-Lavalej, iz NVO Ženska prava

Rodni razgovor EU su serija diskusija zasnovanih na rodnoj analizi, koji kao takvi nastoje da stave u kontekst nejednakosti unutar različitih tema, podignu svest javnosti, doprinesu promeni ustaljenog razmišljanja i unaprede politiku rodne jednakosti na Kosovu.