7 Januar, 2023 | Subota

Zelena tranzicija Kosova ostaje glavni cilj EU u 2023. godini

Zagađenje vazduha na Kosovu i dalje je glavna briga za zemlju, ne samo za životnu sredinu već i za zdravlje i opštu dobrobit građana. Da bi se dodatno smanjila zavisnost zemlje od uglja i emisija staklene bašte, Evropska unija i Evropska kuća Kosovo nastaviće da podržavaju zelenu tranziciju zemlje, kao što je i predviđeno Zelenom agendom EU-a.

Kraj 2021. godine označio je puštanje u rad toplane na biomasu u gradu Đakovici.

Moderno postrojenje koje je izgradila EU, postalo je prva toplana na biomasu u regionu i koja uspešno proizvodi grejanje iz čistih izvora energije, smanjujući time zagađenje za 90%.

Ovo je samo jedna od uspešnih priča na putu Kosova ka čistoj i održivoj energiji koju podržava EU. Do kraja 2022. godine, Evropska unija na Kosovu, zajedno sa KfW-om i EBOR-om, objavila je projekat „Solarno za Kosovo – daljinsko centralno grejanje“, čime je Kosovo postala prva zemlja u regionu koja koristi solarnu energiju za proizvodnju grejanja.

Očekuje se da će oko 38.000 građana Prištine imati koristi od efikasnog i čistog daljinskog grejanja od projekta solarnog grejanja  vrednog 82 miliona evra.

Druge važne investicije u obnovljivu i efikasnu energiju koje dolaze u 2023. godini su projekti Solar4Kosovo – Fotonaponska elektrana; Solar4Kosovo II – Solarno daljinsko grejanje; i Program socijalnog stanovanja na Kosovu. Sva ova tri projekta čija je ukupna vrednost 55 miliona evra, potiču iz Investicionog fonda za zapadni Balkan, zajedničke inicijative za finansiranje EU i drugih finansijskih organizacija i bilateralnih donatora.

Projekat Solarna za Kosovo – fotonaponska elektrana, predviđa izgradnju solarno termalnog postrojenja od 70 MW za kompaniju daljinskog grejanja Termokos i solarne elektrane do 100 MW za Kosovsku energetsku korporaciju (KEK). U međuvremenu, Solarno za Kosovo II – Solarna toplana, uključuje izgradnju solarne termoelektrane u blizini opštine Obilić, koja će proizvoditi 65 GWh grejanja iz solarne energije i uvećati trenutno daljinsko grejanje u Prištini.

Kada je reč o energetskoj efikasnosti, Evropska unija na Kosovu zajedno sa Svetskom bankom i Vladom Kosova trenutno sprovodi mere energetske efikasnosti u 74 javnih institucija na Kosovu, a poslednja je osnovna škola „Shaban Shala“ u Podujevu. Od projekta koji sufinansira EU, vrednog 13 miliona evra, očekuje se smanjenje potrošnje energije ciljnih javnih institucija za 70%, što će značajno smanjiti troškove energije i zagađenje.

Obavezivanje EU podršci zelenoj tranziciji Kosova je i predstojeći Paket energetske podrške od 75 miliona evra, koji će pomoći ugroženim porodicama da pokriju svoje troškove energije, kao i javnom i privatnom sektoru da dalje poboljšaju energetsku efikasnost i pređu na obnovljive izvore energije. # ZaDobruEnergiju