27 Januar, 2017 | Petak

Ima li malo vazduha u ovom zagađenju?