29 маја, 2018 | Utorak

Reči ambasadorke Apostolove prilikom pokretanja obrazovne kampanje na Kosovu

Šefica Kancelarije EU na Kosovu i Specijalna predstavnica EU Natalija Apostolova 7. maja je pokrenula obrazovnu kampanju, prvu od kampanja EU o pomoći koju EU daje Kosovu.

Čin je obavljen na Koledžu IBCM (Južni studentski grad) u Južnoj Mitrovici.

28079067298_0e05e74096_b

Ambasadorka Apostolova u društvu gospođe Mihone Keroli-Mustafa, direktorke Međunarodnog poslovnog koledža u Mitrovici (IBCM), obratila se pozvanim studentima i korisnicima pomoći EU, rekavši da Evropska unija trajno podržava unapređenje obrazovnog sistema na Kosovu, putem infrastrukture, obuke nastavnika i direktora škola, stipendija i učešća u programima EU kao što je ERASMUS, u cilju poboljšanja kvaliteta obrazovanja.

28079067618_51c6520ef9_b

„Školovanje nisu samo zgrade. Ono podrazumeva dobre udžbenike, obučene nastavnike. Na Kosovu preovladava mlado stanovništvo. Kosovo ima puno potencijala koji mora da se iskoristi na pravi način. Mlade generacije treba da budu u stanju da razgovaraju jedni sa drugima, da promovišu uzajamno razumevanje. Kosovo treba da pokaže da je posvećeno poboljšanju kvaliteta svog obrazovnog sistema“, rekla je šefica Kancelarije EU na Kosovu i Specijalna predstavnica EU Natalija Apostolova.

U toku sastanka studenti i učesnici iz akademskih krugova kao i korisnici programa EU imali su priliku da postave brojna pitanja ambasadorki o ubrzanju razmene studentskih programa između univerziteta sa Kosova i iz Evropske unije i o reformama obrazovnog sistema koje su potrebne Kosovu.