2 Decembar, 2022 | Petak

Agmie Osmani – mlada aktivistkinja koja ima za cilj da poveća blagostanje marginalizovanih zajednica na Kosovu

Pre manje od mesec dana najavljena je treća generacija Mladih evropskih ambasadora. Nakon procesa elektronskog glasanja, Agmie Osmani, psihologica i socijalna radnica, izabrana je kao jedna od devet Mladih evropskih ambasadora treće generacije sa Kosova.

Agmia sebe opisuje kao društvenu aktivistkinju, posvećenu cilju donošenja socijalne pravde ljudima na Kosovu. Kaže da je od malena volela da pomaže ljudima. Povećanje blagostanja ljudi na Kosovu, posebno  marginalizovanih grupa, ostaje glavni cilj Agmie, a sada pridruživanje mreži mladih ambasadora Evrope na Kosovu, regionu i Evropi, smatra da će biti idealna prilika i platforma da to postigne.

Osnivačica je nevladine organizacije, aktivna je u brojnim aktivnostima i projektima koji se odnose na dobro upravljanje, povećanje kapaciteta u različitim oblastima i ostalo. Agmie je deo omladinskog saveta Ambasade SAD, gde je fokusirana na projekte koji se odnose na obrazovanje i dobro upravljanje.

Takođe, deo je OEBS-ove grupe trenera, programa koji obučava i osnažuje mlade trenere u različitim oblastima, kako bi mogli da doprinesu različitim oblastima rada. Što se tiče programa OEBS-a, ona je alumnis Akademije za dijalog za mlade žene.

Nedavno je bila učesnica Svetskog foruma demokratije: Nova nada, kao deo delegacije Političke škole Kosova. Tamo je imala priliku da vidi i upozna mnogo ljudi koji aktivno rade na očuvanju demokratije i ljudskih prava. Dolazeći iz mlade zemlje kao što je Kosovo koja ima za cilj da postigne demokratske vrednosti i evropske vrednosti, ona vidi svoje učešće kao izuzetno važno i osnažujuće. 

Prošle godine, Agmie je osnovala NVO pod nazivom Organizacija za društvenu integraciju i razvoj „Follow Up“, koja nudi usluge (re)integracije marginalizovanim zajednicama, sa fokusom na žene i decu pogođene nasiljem. Kao organizacija, oni imaju za cilj da osiguraju da niko ne bude primoran da živi u nasilnim i nezdravim uslovima, zbog nedostatka mogućnosti i podrške.

Nedavno je izabrana za mladou evropsku ambasadorku i zaista je srećna što je deo ove zajednice, jer će joj to omogućiti da podigne svoj aktivizam na još jedan nivo. Kao YEA, ona planira da nastavi svoj rad na zaštiti ugroženih zajednica i pružanju mogućnosti onima kojima su potrebne. Ona će aktivno raditi na rodnoj ravnopravnosti, prevenciji nasilja, zlostavljanju i uslugama integracije.

Glavni cilj u njenoj karijeri je da doprinese sektoru socijalnog blagostanja i socijalnog rada na Kosovu.