2 Novembar, 2023 | Cetvrtak

Granit Sadiku: Osnaživanje omladine iz ruralnih krajeva kroz aktivizam

Pre deset godina, Granit Sadiku, rođen 1992. godine u selu Balaj kod Uroševca, prisustvovao je radionici o angažovanju mladih i građanskom aktivizmu. Ova radionica se fokusirala na transformativni uticaj koji mladi mogu imati na svoje zajednice.

Ovo iskustvo je inspirisalo Granita i druge volontere da osnuju Rin’ON, dinamičnu omladinsku organizaciju koja premošćuje jaz između globalnih aspiracija i lokalnih akcija. Sa sedištem u Uroševcu, Rin’ON je počeo kao neformalna grupa, formalizujući se kao nevladina organizacija 2017.

Ime Rin’ON potiče od reči „rinia” (mladost) i „ON”, što označava angažovanost.

Letimičan pogled na njihovu Internet stranicu otkriva mnoštvo aktivnosti koje obuhvataju ekološke inicijative, sport, umetnost i izlete u prirodi za različite starosne grupe. Primetno je da ove aktivnosti uglavnom uključuju mlade iz ruralnih krajeva oko Uroševca, područje gde je aktivizam često u senci zbog fokusa na aktivnosti u gradu.

„Postoje desetine aktivnosti koje su ovde imale uticaj“, rekao je Granit.

Za njega je aktivizam bio transformativan. Osnovnu i srednju školu završio je u Balaju, gde su pojmovi zajednice i angažovanja građana bili daleki pojmovi.

„Shvatanje važnosti uključivanja građana i kako to može uticati na zajednicu, je bio ključni trenutak u mom samootkrivanju“, razmišljao je on.

Granit ističe da dok urbana područja, posebno glavni grad, često vrve aktivnostima, mladi sa sela se suočavaju sa izazovima da učestvuju.

„Prepreke – putovanja, porodične dozvole, bezbednost na putevima, između ostalih faktora – sprečavaju njihovo učešće“, objasnio je on. „Zato je ključno da se angažujemo u ovim oblastima i podstičemo njihov lični razvoj.

Tokom godina Granit je negovao mrežu aktivista koji razumeju suštinu građanskog aktivizma i prepoznaju značaj toga da budu nosioci promene u zajednici.

Aktivnosti sa posebnim uticajem, kako je istakao Graniti, bile su filmske večeri

organizovane u Uroševcu. Ovi događaji, gde se filmovi prikazuju uz diskusiju, su

posebno značajni s obzirom na to da Uroševcu nedostaje bioskop.

Takve inicijative su okupile brojne volontere željne da daju svoj doprinos. Granit smatra da veća grupa može da izvrši veći pritisak na opštinske institucije.

Pored toga, Rin’ON je predvodio inicijative kao što su Nedelja volontiranja, programi inkluzije za decu sa Daunovim sindromom, kampanje podizanja svesti i događaji za prikupljanje sredstava.

Granitov ubrzani lični rast kroz aktivizam takođe mu je omogućio da bude svedok razvoja drugih u ovoj oblasti. Od napora Rin’ON-a, druge grupe za angažovanje zajednice su procvetale u Uroševcu. Mnogi od ovih volontera su čak kontaktirani da se pridruže lokalnim političkim partijama ili da postanu odbornici skupštine opštine.

„Uticaj je opipljiv. Za donosioce odluka, brojevi su važni, i očigledno je kada se obavežu da će nas podržati“, rekao je on.

Nedavno je Granit vodio projekat pod nazivom Rri’ON (Ostanite), finansiran od strane „Volonterskog granta“ Resursnog centra za civilno društvo na Kosovu i ko-sponzorisanog od strane Evropske unije na Kosovu i ambasade Švedske u Prištini. Ovaj projekat je uključio 40 mladih pojedinaca iz Balaja koji rade na projektima u zajednici. Granit ovo doživljava kao priliku za decentralizaciju aktivizma iz urbanog u ruralno okruženje. Cilj programa je da se omladina iz ruralnih zajednica opremi znanjem, vrednostima i veštinama kroz različite aktivnosti, sa akcentom na kritičko razmišljanje, komunikaciju i liderstvo.