2 Novembar, 2023 | Cetvrtak

Kosovo napreduje u usklađivanju sa Zelenom agendom i zakonodavstvom EU

U značajnom pomaku ka očuvanju životne sredine, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, uz udružene napore EU i Vlade Nemačke, značajno je napredovalo u oblasti održivih politika na Kosovu.

Početkom septembra ministar za životnu sredinu i prostorno planiranje Liburn Aliu održao je zajedničku konferenciju za štampu u zgradi Vlade u Prištini kako bi predstavio nedavno odobrenu podzakonsku meru o ambalažnom otpadu. Ovaj događaj je takođe označio pokretanje kampanje „Smanjenje količine plastičnih kesa“, uz učešće Alesandra Bjankiardija, zamenika šefa za saradnju u EU na Kosovu i Vere Bauman, šefice Odeljenja za saradnju u Ambasadi Nemačke.

Ministar Aliu je istakao značaj ovih inicijativa, navodeći da nedavno odobrena podzakonska mera predstavlja značajan korak ka usklađivanju sa propisima EU i promovisanju Zelene agende Kosova. Ova mera obuhvata obim, prava, obaveze, standarde i procese za pojedince, uključujući tu i proizvođače, uvoznike, trgovce na malo i druge strane koje se bave poslovima koji imaju veze sa ambalažom i ambalažnim otpadom.

„Ovo uspostavlja zakonsku osnovu za ekološki prihvatljivo odlaganje ambalažnog otpada i nameće obaveze proizvođačima“, rekao je Aliu.

Sprovođenje ove odredbe će početi inicijativama koje su osmišljene da smanje upotrebu laganih plastičnih kesa za nošenje. Ovo uključuje Kampanju za smanjenje plastičnih kesa, koja ima za cilj da informiše zainteresovane strane o procesu implementacije zakona. Takođe nastoji da poveća svest potrošača i drugih strana o ekološkoj šteti koju izazivaju plastične kese. Takođe naglašava značaj usvajanja višekratnih i ekološki prihvatljivih alternativa kao što su platnene kese, papirne kese ili torbe za višekratnu upotrebu.

Alessandro Bjankiardi (Bianciardi), zamenik šefa za saradnju EU na Kosovu, istakao je posvećenost EU da pomogne u stvaranju i primeni zakona koji štite životnu sredinu i oživljavaju koncept cirkularne ekonomije na Kosovu. On je izrazio ponos EU što sarađuje sa Nemačkom i Kosovom na podršci za uspostavljanje i primenu podzakonskih mera koje se odnose na „Ambalažu i ambalažni otpad“, kao i na kampanju „Smanjenje količine plastičnih kesa“.

„Pravilno sprovođenje ovog novog podzakonskog akta je pravi korak ka primeni mera za smanjenje svih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu, što će imati pozitivan uticaj na životnu sredinu i zdravlje građana Kosova“, rekao je Bjankiardi.

Vera Bauman, šefica Odeljenja za saradnju u nemačkoj ambasadi u Prištini, izrazila je punu podršku Nemačke naporima Kosova u izgradnji zelenije budućnosti. Ona je istakla da zajedno sa svojim partnerima iz EU podržavaju inicijative koje promovišu ekološku svest. Bauman je istakla zajedničku odgovornost svih stanovnika Kosova da smanje upotrebu plastičnih kesa i ohrabrila proizvodne kompanije da se usklade sa standardima EU, doprinoseći tako čistijoj budućnosti Kosova.

„Kao potrošači, svi mi imamo moć da se odlučimo za proizvode koji nisu upakovani, ili barem održivo upakovani. Čineći to, obezbeđujemo zdravu životnu sredinu – čist vazduh, čisto zemljište i čistu vodu na Kosovu – za sebe, a još više za našu decu“, rekao je Bauman.