1 Novembar, 2017 | Sreda

Diskusija o izazovima u sistemu visokog obrazovanja i mogućnosti Erasmus + u okviru mesečne kampanje EUICC-a o obrazovanju

Informativni i kulturni centar EU u Prištini organizovao je panel diskusiju Visoko obrazovanje na Kosovu: ključni izazovi i put napred, u okviru svoje mesečne kampanje na temu obrazovanja.

Riccardo Serri, šef Sektora za politiku, ekonomiju i EU integracije, EU Kancelarija na Kosovu/Kancelarija EU Specijalnog predstavnika, je govorio o glavnim prioritetima EU sa ciljem da se pomogne unapređenju obrazovnog sistema na Kosovu. Prema Serriju, novi zakon o visokom obrazovanju i povećanje investicija u sektor istraživanja i inovacija trebalo bi da pozitivno utiču na poboljšanje sistema visokog obrazovanja.

Rron Gjinovci, direktor ORCA, govorio je o značaju akademskog integriteta i napredovanja u visokom obrazovanju, smatrajući ga najvažnijim delom obrazovnog sistema.

„Sa dobrim i pripremljenim nastavnicima mi možemo da doprinesemo rešavanju mnogo drugih problema u sistemu,“ navodi Gjinovci.

Debata je nastavljena sa prezentacijom prorektora za naučna istraživanja na Univerzitetu u Prištini, Fatona Berisha, koji je naveo zabrinutost oko budžeta i generalnih investicija u sektor inovacija i istraživanja. „Zajedno sa našim evropskim partnerima možemo učiniti više u pogledu finansijskih aspekata i pomoći povećanju sponzorstva za inovacije i istraživačke projekte,“ navodi Berisha.

Arben Dermaku, savetnik Ministra obrazovanja, nauke i tehnologije je doprineo diskusiji predstavljanjem perspektive Ministarstva o izazovima visokog obrazovanja. Dermaku smatra univerzitetski sistem važnim, ali da je pred-univerzitetski sistem odlučujući u prevazilaženju izazova u visokom obrazovanju. Interaktivna diskusija sa publikom je pratila debatu.

Informativni i kulturni centar EU organizovao je dve informativne sesije o EU programu za mobilnost visokog obrazovanja Erasmus + za prisutne zainteresovane studente na Kosovu. Program Erasmus + (Evropska šema regija za akcioni plan za mobilnost univerzitetskih studenata) je program Evropske unije osnovan u 1987 godini koji podržava edukaciju, obuku i sport za mlade kroz finansiranje projekata, programa i stipendija. Kosovo je partnerska zemlja ovog programa od 2014 godine, a prva Erasmus + stipendija u zemlji je bila finansirana u 2015 godini. Platforma, koja će donirati 135,000 stipendija partnerskim zemljama, će biti dostupna studentima i akademskom osoblju do 2020 godine.

Informativne sesije o programu Erasmus + održani su u oba EUICC centra. Blerinë Zjaqa, iz kancelarije Erasmus + na Kosovu, upoznao je učesnike u EUICC Prištini o mogućnostima koje nudi program „Međunarodna kreditna mobilnost“, za kratkoročnu razmenu i stalne stipendije u zemljama Evropske unije kroz program „Zajedničke magistarske diplome“, i obezbedili detalje o troškovima koji su obuhvaćeni programom. Studije koje podržava ova platforma su za sve nivoe studija, diplomske, master i doktorske studije.

Informativni i kulturni centar EU u Severnoj Mitrovici organizovao je informativnu sesiju povodom 30 godišnjice ovog programa sa vršiocem dužnosti koordinatora Kancelarije Erasmus + za Kosovo, Goran Lazić i Erasmus + alumni, Aleksandra Radulović i Dejan Filipović. Obe informativne sesije održane u Prištini i Severnoj Mitrovici su osigurale dodatne detalje i savete o procesu prijave, kao i kriterijume podobnosti, prosečne ocene kandidata, iskustva, jezičke veštine, neophodnu dokumentaciju i značaj poštovanja rokova prilikom dostave prijava.