28 Juni, 2015 | Nedelja

Evropski Dan klimatske diplomatije obeležen na Kosovu

Kancelarija EU na Kosovu i Informativno-kulturni centar EU su udružili niz aktivnosti organizovanih širom EU za podizanje svesti o pitanjima klimatskih promena.

Učenici zelenih klubova predstavili su inspirativne radove o životnoj sredini preko kratkih video snimaka, slika i prezentacija. Oni su naglasili pozitivne akcije koje su preduzete u njihovim školama kada je u pitanju promocija potrebe za zaštitu životne sredine, poput recikliranja otpada, čišćenja školskog dvorišta, sakupljanja smeća sa ulica, gašenja svetala kada se učionice ne koriste, itd. Kancelarija EU i EUICC su podelili đacima promotivni materijal o zaštiti životne sredine u EU, uključujući i kante za smeće za pet škola učesnica.

Povodom Dana klimatske diplomatije EU, vršilac dužnosti Kancelarije EU, Tomas Njoki, je rekao: „EU veoma ozbiljno shvata zaštitu životne sredine i klimatske promene. EU ovde na Kosovu radi veoma aktivno na nizu aktivnosti za rešavanje izazova u pogledu klimatskih promena. S tim u vezi, EU daje značajnu pomoć za stavljanje van pogona bloka Kosovo A koja iznosi preko 60 miliona evra“, rekao je Njoki predstavnicima zelenih klubova iz pet osnovnih škola iz Prištine i Obilića.

„Oko 17 miliona evra sredstava EU je potrošeno je na mere energetske efikasnosti u javnim zgradama u različitim opštinama na Kosovu. EU je takođe sufinansirala sa 14 miliona evra realizaciju projekta zajedničke proizvodnje kojim se povezuje mreža centralnog grejanja u Prištini sa kombinovanom jedinicom za grejanje i električnu energiju bloka Kosovo B tako da se za usluge grejanja više ne koriste lož ulje“, dodao je Njoki.
Učenici zelenih klubova predstavili su inspirativne radove o životnoj sredini preko kratkih video snimaka, slika i prezentacija. Oni su naglasili pozitivne akcije koje su preduzete u njihovim školama kada je u pitanju promocija potrebe za zaštitu životne sredine, poput recikliranja otpada, čišćenja školskog dvorišta, sakupljanja smeća sa ulica, gašenja svetala kada se učionice ne koriste, itd. Kancelarija EU i EUICC su podelili đacima promotivni materijal o zaštiti životne sredine u EU, uključujući i kante za smeće za pet škola učesnica.

Kao nastavak obeležavanja Dana klimatske diplomatije, EUICC je u saradnji sa francuskom ambasadom u večernjim satima prikazao francuski dokumentaraca „Misli globalno, postupaj lokalno“, koji je režirala Kolin Sero, a kojim se ispituju globalni problemi u pogledu životne sredine i proizvodnji hrane i nude realna rešenja za zaštitu našeg zdravlja i budućnosti naše planete.

„Film naglašava napore koje su uložili protagonisti da započnu promene i da isprobaju nove alternative. On nas poziva da budemo pozitivni agenti promena, da promenimo naš način života, da razumnije trošimo i da štedimo energiju. Kosovsko društvo, kao i društva svih zemalja sveta, treba hitno da donese prave odluke i da nađe najbolja rešenja za kreiranje zdrave životne sredine za buduće generacije“, rekla je francuska ambasadorka na Kosovu gđa Maris Davije.

Oba skupa su održana u okviru Samita o klimatskim promenama 2015. održanog u Parizu i kao deo kampanje EUICC-a o životnoj sredini i zdravlju.