31 маја, 2022 | Utorak

„Potrebna je mnogo veća institucionalna podrška osobama sa Daunovim sindromom“ – Sebahate Bećiri

Nedostatak institucionalne i socijalne podrške, nejednak tretman i zakonodavni nedostaci su samo neki od izazova sa kojima se suočavaju osobe sa Daunovim sindromom na Kosovu. Kosovska organizacija za Daun sindrom (DSK), od 2007. godine se zalaže i posvećena je unapređenju i zaštiti prava osoba sa Daunovim sindromom na Kosovu. Da bismo saznali više, razgovarali smo sa gđom. Sebahate Hajdini Bećiri, izvršnom direktoricom organizacije „Down Syndrome Kosovo“.

Sebahate Bećiri – direktorica organizacije „Down Syndrome Kosovo“

EH: Možete li nam ukratko reći o organizaciji „Down Syndrome Kosovo?

S.H: Kosovsko udruženje za Daun sindrom (DSK) je osnovano 4. marta 2007. godine od strane roditelja osoba sa Daunovim sindromom. DSK je radio i snažno radi na zaštiti i ostvarivanju prava osoba sa Daunovim sindromom. DSK je do danas pokrenuo uspešne inovativne inicijative koje su direktno uticale na potrebe i interese zajednice osoba sa invaliditetom, inicijative koje su ocenjene kao korisne i od opšteg društvenog interesa. Misija organizacije ostaje da promoviše, poštuje i štiti prava osoba sa Daunovim sindromom na Kosovu i njihovih porodica.

EH: Koji su glavni programi i aktivnosti koje nudi organizacija koju vodite kao podrška osobama sa Daunovim sindromom?

S.H: Kosovsko udruženje za Daun Sindrom u okviru svojih centara nudi direktne usluge u okviru dva programa: Intervencija i Program ranog obrazovanja koji pruža usluge terapijske podrške za decu od 0-12 godina, obuku za roditelje, vaspitače, nastavnike, profesionalce i studente iz društvenih oblasti. Program autonomije i stručnog osposobljavanja: u okviru kojeg se osobe sa Daunovim sindromom starije od 12 godina obučavaju u oblasti lične, kućne i društvene autonomije, kao i tržišta rada.

Program obuhvata radionice kao što su: – Kafeterije X21, Radionica pakovanja prirodnog meda „AMË“, Radionica ručne izrade razglednica, Radionica proizvodnje pekmeza, pekmeza od malina, – Radionica sveća. Radionice su dale i doprinose razvoju profesionalnih veština odraslih sa Daunovim sindromom, stvarajući mogućnosti za zapošljavanje osoba sa Daunovim sindromom u okviru udruženja i u inostranstvu.

EH: Koliko dobro organizacija koju vodite ispunjava zahteve ljudi sa Daunovim sindromom?

S.H: Udruženje osoba sa Daunovim sindromom Kosovo kroz svoje objektive ima za cilj da ispuni zahteve osoba sa Daunovim sindromom. S obzirom na činjenicu da kosovsko udruženje Daun Sindrom kao nevladina organizacija obezbeđuje finansijske prihode kroz predloge projekata i druge donacije, nedostatak potrebnih sredstava često otežava obavljanje svakodnevnih aktivnosti udruženja.

EH: Kolika je institucionalna podrška i koliko su ljudi sa Daunovim sindromom integrisani na Kosovu?

S.H: Na osnovu potreba zajednice sa Daunovim sindromom, institucionalna podrška nije dovoljna. Iako zakonodavstvo generalno garantuje poštovanje i ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom na Kosovu, osobe sa Daunovim sindromom i njihove porodice i dalje se suočavaju sa velikim poteškoćama u svim oblastima života zbog nedostatka odgovarajuće podrške i dovoljne podrške relevantnih javnih institucija.

EH: Šta još treba učiniti za jednak tretman i inkluziju osoba sa Daunovim sindromom?

S.H: Zakonodavstvo na Kosovu, iako generalno garantuje poštovanje i ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom na Kosovu, ne zadovoljava potrebe osoba sa invaliditetom i nije sveobuhvatno u odnosu na grupe osoba sa invaliditetom. Na osnovu ove činjenice, kao udruženje Daun sindrom Kosovo, u saradnji sa drugim udruženjima i Ministarstvom finansija, rada i transfera, od 2016. godine preduzeli smo korake na izradi zakona koji ima za cilj da ravnopravno tretira sve osobe sa invaliditetom u Republici Kosovo. Ovakav zakon stvoriće veće mogućnosti da se podrže potrebe osoba sa invaliditetom, a već je ovaj proces od 2016. godine prošao propisane procedure, iako je kasnio zbog čestih izbora vlasti poslednjih godina. Nacrt zakona nalazi se na dnevnom redu Vlade za 2022. godinu, i očekuje se da ga Vlada usvoji u ovom roku, da bi se nastavilo sa daljim postupcima do usvajanja.

Takođe, u cilju stvaranja mogućnosti za jednak tretman za osobe sa invaliditetom, institucije Republike Kosovo na centralnom i lokalnom nivou treba da ojačaju institucionalne mehanizme za stvaranje veće mogućnosti za ostvarivanje prava osoba sa Daunovim sindromom.

EH: Zahvaljujući vašoj posvećenosti, nedavno ste nominovani od strane Kancelarije EU na Kosovu za nagradu „Evropljanka 2022 godine Kosova“. Koliko vam je takva procena bila važna?

S.H: Od momenta kada sam pokrenula inicijativu za traženje drugih roditelja sa ciljem da osnujem udruženje Daun Sindorma Kosova, od 2007. godine do danas je bio put na kome je pored postignutog uspeha bio i veoma izazovan. Nominacija za nagradu „Evropljanka 2022 godine“ je uzdigla moj cilj i ova činjenica me je učinila izuzetno srećnom zbog ocene koju sam dobila od kancelarije Evropske unije na Kosovu.

EH: Vaša poruka za kraj?

S.H: Radimo za Kosovo gde svaki građanin uživa jednaka prava i dostojanstven tretman!