19 April, 2019 | Petak

Umetnički i kulturni događaji EU: Koncert ‘Sve moje zvezde’

Informativni i kulturni centar Evropske unije organizovao je koncert sa školom pevanja ‘Sve moje zvezde’.

12

14

19 (2)

Škola je zasnovana 2016. godine kao projekat Evropske unije i danas broji više od 150 učesnika nudeći svojim članovima časove vokalne tehnike i scenskog nastupa.

Izvođači razičitih uzrasta su izveli preko 60 nastupa.

10 (1)

18