Dhjetor 13, 2019 | Friday

‘Bisedat Gjinore të BE-së’ mbi fenë për paqe

‘Bisedime Gjinore të BE-së’ mbi fenë për paqe u mbajt në 12 dhjetor 2019, duke shënuar të 12-tën dhe të fundit në serinë e Bisedimeve Gjinore të BE-së gjatë këtij viti.

Shumë përfaqësues të grupeve të ndryshme fetare në Kosovë morën pjesë në një tryezë të rrumbullakët produktive dhe të shëndetshme, duke ndarë perspektivën gjinore për fenë dhe fuqinë e grave si paqebërëse dhe ndërmjetësuese në kohë nevoje.

Ata kuptuan se në Kosovë, të gjitha grupet fetare bashkëjetojnë së bashku në një mjedis miqësor dhe në harmoni.
Bisedimet Gjinore të BE-së, “Sepse ne bëjmë ndryshim”, është një seri diskutimesh e organizuara nga Zyra e BE-së në Kosovë/PSBE dhe Shtëpia e Evropës në Prishtinë dhe Mitrovicë të Veriut