24 маја, 2019 | Petak

Ambasadorka Apostolova i šefovi misija posetili Vinariju „BIOPAK“ u Orahovcu

  1. maja ambasadorka Natalija Apostolova – šefica Kancelarije EU na Kosovu i Specijalna predstavnica EU, zajedno sa šefovima misija Evropske unije na Kosovu posetili su Vinariju „BIOPAK“ u Orahovcu.

Poseta je bila u sklopu aktivnosti Kampanje o ekonomskom razvoju na Kosovu. To je treća kampanja Kancelarije Evropske unije na Kosovu, posle kampanja o obrazovanju i o obrazovanju koje su sprovedene u 2018. godini.

Apostolovoj se pridružio predsednik opštine Smajlj Ljatifi, koji je govorio kako su investicije EU podstakle lokalnu privredu preko industrije vina na Kosovu.

Samo je podrška Evropske unije Vinariji „Biopak“ učinila da se povećaju proizvodnja i izvoz za 80%. EU je još podržala i vinarije „Stone Castle“ i „Bodrumi i Vjeter“.