22 Mart, 2016 | Utorak

EU master klas i diskusije zaključile su kampanju „EU se bavi sprečavanjem rodno zasnovanog nasilja“

EU Talks: Rodna ravnopravnost i njegovo predstavljanje u kosovskim medijima

EUICC je pokrenuo program serija „EU talks” sa svojom prvom panel diskusijom o rodnoj ravnopravnosti i njegovom predstavljanju, baveći se pitanjem rodnog odražavanja u kosovskim medijima, održanoj 28. januara u EUICC-u u Prištini. Diskusija je bila usredsređena na to kako su žene i rodovi predstavljeni u kosovskim medijima, koji jesu dominantan instrument za prenos rodnih poruka, slikovito izlaganje i značenje.

Članovi panela uključivali su rodne akademike, feminističke aktiviste, predstavnike medijskih regulatornih organa i urednike internet medija. Vjolca Krasnići, profesorka rodnih studija na Univerzitetu u Prištini, počela je predstavljanjem nalaza nadgledanja medija sprovedenog 2015. godine u pogledu rodne zastupljenosti u proizvodnji vesti i sadržaja koje je naglasilo neravnotežu u izveštavanju o politici u odnosu na socijalna pravna pitanja. „Rod je sistematski ignorisan i rodna pitanja u vestima su marginalizovana“, rekla je gđa Krasnići. Iz perspektive internet medija, Besa Luci, glavna urednica internet portala Kosovo 2.0, istakla je da kosovski mediji ne odražavaju rodove, već samo konstruišu predstavljanje i stereotipe rodova.

Panelisti su izneli gledišta zasnovana na istraživanju i analizi o učešću i zastupljenosti žena u javnim medijima iz različitih izvora informacija. Javni i komercijalni mediji nedavno nadzirani od strane Nezavisne komisije za medije (NKM) pokazuju mali procenat (oko 15,5 %) prisustva žena, odnosno njihovog učešća u programima sa političkim sadržajem. U većini, bilo javnih ili privatnih medijskih servisa, žene novinari se najčešće pojavljuju u jutarnjim emisijama i programima u vezi lepote, rekla je Naile Selimaj Krasnići iz NKM-a. Međutim, ona je naglasila da je uloga NKM-a kao regulatornog organa ograničena i da bi trebalo da bude novih podzakonskih akata da se proširi Komisija u smislu nadzora medija. Šćipe Gjocaj, feministkinja, kolumnistkinja Sbunkera, izrazila je svoju zabrinutost zbog procvata rodne diskriminacije i mržnje koja preovladava u internet medijima, koji teže objavljivanju članaka uglavnom u komercijalne svrhe.

Master predavanja Informativno-kulturnog centra Evropske unije: Feministička umetnost i Elektronsko nasilje

Informativni i kulturni centri EU u Prištini i Mitrovici zaključili su dvomesečnu kampanju pod nazivom „EU se bavi sprečavanjem rodno zasnovanog nasilja“ serijom master klas predavanja. Centar u Prištini bio je domaćin master klasa sa gospođicom Zanom Hodža Krasnićii na temu feminističke umetnosti i njenog uticaja na sprečavanje rodno zasnovanog nasilja, dok je Centar u Severnoj Mitrovici organizovao predavanje usredsređeno na pitanje nasilja putem interneta i njegovog uspona uporedo sa tehnologijom.
U Prištini, gospođica Hodža Krasnići je predstavila feminističku umetnost i njenu ulogu tražeći jednaka prava i zastupljenost žena u politici, ekonomiji i društva u celini. Feministička umetnost je umetnost svih oblika koja se bori za ženska prava. Gospođica Hodža Krasnići je navela brojne primere njenih prethodnih radova koji „direktno predstavljaju razlike između muškaraca i žena i pitanja ljudskih prava“. Neki od njenih radova koji se bave pravima žena su „Priče sa Balkana“, „Žrtve kuhinje“ i „Dolina njene patnje“. Ona je takođe koordinisala FemArt, prostor kreativne umetnosti u svim oblicima umetnosti koji prenose svest o ženskim i ljudskim pravima uopšte. U izdanju 2015. godine, festival je ugostio 35 FemArt aktivnosti i prisustvovalo je više od 2000 ljudi.
Istovremeno, EUICC centar u Severnoj Mitrovici je razgovarao o problemu nasilja putem interneta u našem društvu. Dok tehnologija nudi brojne pogodnosti u životu, eksplozija medija i tehnologija u svetu je takođe otvorila vrata maltretiranju putem interneta, uznemiravanju putem interneta i drugim vrstama nasilja koja se posebno odnose na mlade žene. Govoreći na ovu temu , gospođa Ružica Simić ulazi dalje u pitanje nasilja nad ženama putem društvenih mreža, objašnjavajući težinu i posledice koje često proističu iz ignorisanja takvih problema tako što se oni smatraju neprimetnim ili nebitnim. Predstavljanje je navelo zajedničke primere i oblike nasilja putem internet poznanstava i zlostavljanja putem interneta, dok su učesnici takođe doprineli svojim komentarima i primerima koji se odnose na temu i njeno prisustvo u svakodnevnom životu.

Serija EU master klas i diskusije zaključile su kampanju „EU se bavi sprečavanjem rodno zasnovanog nasilja“ dok ćemo u februaru videti pokretanje nove dvomesečne kampanje „EU se bavi vladavinom prava i ekonomskim osnaživanjem“.