18 Juni, 2019 | Utorak

Panel diskusija u Evropskom domu o reformi Građanskog zakonika

17. juna 2019. godine Evropski dom je u saradnji sa Programom za Građanski zakonik, koji finansira EU, organizovao uspešnu panel diskusiju o doprinosu novog Građanskog zakonika održivom ekonomskom razvoju Kosova i ženskom preduzetništvu.

Hadži Gaši, stručnjak Programa za Građanski zakonik, rekao je da je to druga faza Projekta Građanskog zakonika, za koji se očekuje da će ga Vlada usvojiti u narednih mesec dana. Gaši se posebno osvrnuo na ugovore, rekavši da će Građanski zakonik omogućiti njihovo razjašnjenje. Dalje je rekao da će Građanski zakonik uređivati pravne ekonomske aspekte do donošenja Trgovinskog zakonika.

Ljinda Šalja, članica Ženske privredne komore, rekla je da svaka izmena zakona treba da ima u vidu one kojima je taj zakon neophodan. „Mediji, privredne komore, to mogu da urade. Ali je nužno da imamo mehanizme za to“ rekla je Šalja.

Skup je deo aktivnosti u sklopu Ekonomske kampanje koja je završena 20. juna 2019. godine.