12 Mart, 2021 | Petak

Poziv za prijavljivanje Program stažiranja

O nama

Pomilo Blumm srl & Koperativa LLC, renomirane agencije za komunikacije u Italiji i na Kosovu, trenutno realizuju program EU za Kosovo za komunikacione usluge, koji finansira Kancelarija EU na Kosovu. Trenutno traže samomotivisanog pojedinca, koji želi da nauči više toga o poslovima rukovođenja, informativne službe i sekretara.

Projekat traži visoko motivisane i ambiciozne studente ili svršene studente koji će stažirati u sklopu Programa stažiranja, koji je usredsređen na planiranje, promovisanje i obavljanje poslova u vezi sa tematskim događajima i kampanjama. Program stažiranja će svršenim studentima pomoći da stručno usavrše svoje veštine, a trajaće do 3+3 meseca. Stažista mora biti u stanju da izdvoji najmanje 20 sati sedmično. Datum/vreme je fleksibilno pošto se datum početka i završetka stažiranja može usaglasiti prema rasporedu izabranog studenta, ali bi idealan kandidat trebalo da bude u stanju da izdvoji najmanje 4 sata dnevno, poželjno popodne.

Glavni cilj projekta je da se informišu ljudi na Kosovu i određene izdvojene grupe o EU, njenoj politici i njenim programima, kao i da se obezbedi pomoć za informativnog službenika / upravnika Centra u efikasnom odgovoru na pitanja građana. Cilj je, iznad svega, da mladi meštani steknu važno iskustvo i da mogu da steknu izuzetno znanje o informativnim i administrativnim poslovima u određenoj oblasti na tržištu rada.

Mesto za stažiranje – 1

Lokacija rada: Evropa kuća Severna Mitrovica

Od čega se sastoje svakodnevni poslovi stažiste? (Dužnosti i obaveze)

 • Sticanje iskustva iz prve ruke o načinu funkcionisanja Evrope, razvoj novih kompetencija i veština u skladu sa ličnim interesovanjima i profesionalnim težnjama.
 • Informisanje ljudi na Kosovu i određenih izdvojenih grupa o EU.
 • Pomoć projektnom timu oko efikasnog obavljanja poslova informisanja.
 • Doprinos u određenim događajima kroz nove ideje i inovativna rešenja.
 • Pomoć oko prikupljanja relevantnih informacija o potencijalnim gostima i događajima.
 • Zamena službenika za informisanje / upravnika Centra tokom odsustva, a samim tim i preuzimanje odgovornosti za davanje odgovora na pitanja građana.
 • Pomoć oko administrativnih zadataka i poslova Evropske kuće u svakodnevnom radu.
 • Pomoć oko svakog drugog zadatka koji doprinosi neometanom funkcionisanju Evropske kuće, uključujući učešće u sastancima i na događajima.

Šta očekujemo od vas? (Kvalifikacije)

 • Student (ili nedavno svršeni student);
 • Da vam je maternji jezik jedan od lokalnih jezika;
 • Da odlično poznajete engleski jezik (i pisani i govorni), a poznavanje drugog lokalnog jezika bila bi prednost;
 • Opšte poznavanje evropskih vrednosti;
 • Dobre veštine pisanja i rada sa računarom;
 • Pokazivanje inicijative i sposobnost nezavisnog rada, kao i rada pod pritiskom;
 • Otvoreni pristup evropskim temama;
 • Interesovanje za učenje o radnom okruženju u Evropskoj kući;
 • Spremnost za rad u multikulturalnom okruženju;
 • Proaktivan stav;
 • Fleksibilnost u pogledu radnog vremena;

Koraci u postupku izbora:

PrijaveOD 16. aprila 2021. godine (12.00) DO 26. aprila 2021. godine (12.00)
OcenaOD 26. aprila DO 3. maja 2021. god.
IzborMaj 2021. god.
Stažiranje17. maja 2021 – 16. avgusta 2021. godine (skraćeno radno vreme) Mogućnost produžetka na period od 3 meseca
 1. Prijave se proveravaju nakon što se ispune uslovi kvalifikacije definisani u Konkursu za stažiranje. 
 2. Kandidate koji ispunjavaju uslove proveravaće određena nezavisna komisija.
 3. Kandidati koji uđu u uži izbor prolaze kroz dalju ocenu (npr. razgovor telefonom / elektronskim putem / razgovor kao snimljeni video zapis) radi ocene njihove pogodnosti za dato mesto, razgovora o uzajamnim očekivanjima i mogućem datumu početka. 
 4. Nakon prethodne ocene, kandidati se biraju, odbijaju ili stavljaju na rezervni spisak za buduće pozicije.
 5. Uspešni kandidat će dobiti ponudu za stažiranje, u kojoj se navodi datum početka i trajanje stažiranja do 3 meseca.

Kriterijumi (uslovi)

Dostavite biografiju i motivaciono pismo, do 400 reči, u kom ćete objasniti zašto želite da budete deo ovog programa stažiranja na sledeću adresu e-pošte: jobs@europehouse-kosovo.com